Možnost rezervovat si u České mincovny produkty ze sortimentu České národní banky (ČNB) je podmíněna registrací zákazníka. Registrovat se můžete zde.

Produkty ČNB je pak možné rezervovat v emisním plánu ČNB nebo přímo u konkrétního produktu kliknutím na tlačítko Rezervovat.

Přehled rezervací, které jste vytvořili, najdete ve svém zákaznickém účtu v sekci Moje mince ČNB / Rezervace ČNB.

Přijaté rezervace jsou oboustranně nezávazné až do chvíle odeslání výzvy k potvrzení rezervace.

 

Příjem rezervací

ČNB vydává svůj emisní plán vždy na pětileté období. Po jeho zveřejnění si můžete na e-shopu České mincovny vytvořit rezervace na všechny produkty, které obsahuje.

Své rezervace můžete v zákaznickém účtu dodatečně upravovat až do okamžiku jejich potvrzení.

Potvrzení rezervací

V případě produktů ČNB je systém potvrzování rezervací jiný než u produktů České mincovny.

V pololetních cyklech ČNB vyzývá všechny své smluvní partnery k objednání mincí. Po uzavření objednávacího období rozdělí banka dle svých možností a předpisů mince pro jednotlivé prodejce a na základě tohoto rozdělení potvrdí závaznou objednávku. Teprve po obdržení konkrétních počtů, které nám ČNB přidělí, můžeme následně pracovat s přijatými rezervacemi. Zákazníkům, pro které dokážeme mince zajistit pošleme výzvu k potvrzení rezervace, Poté, co své rezervace potvrdíte v zákaznickém účtu, se přesunou do sekce Moje mince ČNB / Objednávky ČNB.

Po potvrzení rezervace obdržíte e-mail, který vás bude informovat o vytvoření ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY.

V případě, že rezervaci nepotvrdíte v dané lhůtě, bude automaticky stornována.

Garanční záloha

V případě zlatých mincí a mimořádných emisí ČNB požadujeme úhradu tzv. garanční zálohy.

U zlatých mincí činí výše garanční zálohy 5 000 Kč, u mimořádných emisí je výše garanční zálohy stanovena individuálně. V případě produktů, kde je požadována úhrada garanční zálohy, se objednávka stává závaznou teprve po uhrazení potřebné částky.

U stříbrných mincí garanční zálohu nepožadujeme.

Garanční záloha slouží jako jistina, která bude v okamžiku realizace nákupu odečtena z celkové ceny objednávky. V případě zrušení objednávky ze strany zákazníka je garanční záloha nevratná.

Náhradníci

Jakmile je možnost rezervací produktů ČNB na dané pololetí ukončena, můžete stále vyjádřit svůj zájem o daný produkt, ale budete evidováni pouze na pozici náhradníka. V případě zájmu o vytvoření takové nezávazné rezervace kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Zpracování objednávek po spuštění prodeje

Jakmile nastane termín emise, objednávky produktů ČNB zpracujeme standardním způsobem.

V případě platby na dobírku jsou objednávky obratem předány k expedici. Výše dobírky je ponížena o uhrazenou částku garanční zálohy.

V případě úhrady objednávky převodem vám nejdříve e-mailem zašleme platební pokyny s částkou poníženou o garanční zálohu. Teprve po uhrazení potřebné částky vaši objednávku předáme k expedici.

Nejprve jsou vždy vyřízeny všechny závazné objednávky. Pokud se i poté stane, že máme daný produkt ČNB k dispozici, oslovíme zájemce, které evidujeme jako náhradníky. Náhradník, pro kterého máme požadovaný produkt k dispozici, od nás dostane e-mailem informaci o přijetí objednávky spolu s dalšími pokyny.

Pokud i po zpracování všech závazných objednávek a po oslovení všech náhradníků budeme mít k dispozici volné kusy daného produktu ČNB, budou uvolněny do prodeje v prodejnách a na e-shopu České mincovny.

Klubová cena

Zákazníci, kteří si závazně objednali mince ČNB v potřebném předstihu (před uzavřením objednávacího období), mají nárok na zvýhodněnou „klubovou cenu“.

Prodejní cena mincí, které jsou dodatečně uvolněny do prodeje v prodejnách a na e-shopu České mincovny, je pak vyšší než klubová.

Česká mincovna
Loading...