PRAVIDLA NÁKUPU A VÝKUPU DRAHÝCH KOVŮ

Objednávky přijímáme přednostně prostřednictvím našeho e-shopu. V případě objednávky většího množství kusů nebo vyšší ceny s Vámi rádi uzavřeme objednávku po telefonické či osobní dohodě.

I. Platba

Jak platit?

 • V hotovosti na našich pobočkách (Praha, Brno, Jablonec nad Nisou)
 • Vložením hotovosti na náš účet u České spořitelny
 • Převodem předem na náš účet u České spořitelny
 • Platební kartou předem
 • Dobírkou (u objednávek do 30.000Kč)

 II. Doručení zboží

 • Osobně na našich pobočkách (Praha, Brno, Jablonec nad Nisou)
 • Prostřednictvím České pošty, a.s. formou cenného balíku. Při platbě dobírkou se vždy účtuje dodatečný poplatek ve výši 30,- Kč.
 • Ceník poštovného v České republice

Cena zásilky (Kč)

Ceník poštovného v České republice

Do 2.500 dobírkou  129 Kč

do 2.500 příkazem, kartou

99 Kč

nad 2.500 dobírkou

30 Kč + poštovné zdarma

nad 2.500 příkazem, kartou poštovné zdarma

III. Fixace ceny

III.1

Kupní cena je určena fixací dle níže uvedených podmínek.

A) Objednávka do 30.000,- Kč (hodnota bez poštovného)

Prodávající garantuje cenu platnou v momentě vytvoření objednávky, kdy dochází i k fixaci kupní ceny*.

Fixovaná kupní cena musí být uhrazena do 72 hodin, pokud není dohodnuto jinak, jinak se objednávka ruší.

*V případě zvlášť prudkého výkyvu cen drahých kovů na světových burzách si společnost Česká mincovna vyhrazuje právo revidovat garantovanou prodejní cenu. V takovém případě bude zákazník bezodkladně informován a bude mu učiněna nabídka nová v souladu s aktuálními cenami na trhu.

B) Objednávka nad 30.000,- Kč (hodnota bez poštovného)

K fixaci kupní ceny dochází v závislosti na způsobu její úhrady, a to takto:

(i) bankovním převodem nebo vložením hotovosti na účet Prodávajícího – v případě úhrady kupní ceny bankovním převodem nebo vložením hotovosti na účet Prodávajícího je nezbytná úhrada ve výši 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou. Po úhradě této částky na účet Prodávajícího bude provedena fixace ceny a Kupující bude informován o případném přeplatku či nedoplatku. V případě, že je platba připsána ve shodný kalendářní den jako vytvoření objednávky, a to do 14:30 hod., fixuje se kupní cena ve výši dle učiněné potvrzené objednávky a nedochází ke stanovení přeplatku či nedoplatku.

V případě nedoplatku bude Kupující o vzniku nedoplatku informován. Kupující je oprávněn nedoplatek schválit či nechválit. Pokud Kupující nedoplatek schválí, a učiní tak prokazatelně do 14,30 hodin daného kalendářního dne, je objednávka realizována, a Kupující je povinen nedoplatek uhradit. Pokud Kupující nedoplatek neschválí, popř. tak neučiní ve výše uvedené lhůtě, lze postupovat některým z těchto způsobů:

 1. pokud Kupující s Prodávajícím řádně komunikuje, tzn. vyjádří se do 14,30 hodin dne, kdy byl informován o nedoplatku, proběhne nová fixace ceny následující pracovní den a dále se postupuje přiměřeně způsobem popsaným výše,
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a objednávku zrušit. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu,
 3. Kupující je oprávněn vyčkat na provedení nové fixace kupní ceny po dobu dalších až 14 dnů, pokud toto prokazatelně sdělí Prodávajícímu. V případě, že nedojde v tomto termínu k realizaci kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu,
 4. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že Kupující po poskytnutí informace o nedoplatku s Prodávajícím řádně nekomunikuje, a to nejméně po dobu 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byl informován o nedoplatku. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu.

V případě přeplatku bude Kupující o vzniku přeplatku informován. Prodávající je povinen Kupujícímu vzniklý přeplatek vrátit po realizaci kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. Přeplatek se vrací bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet sdělený Kupujícím.

(ii) platební kartou online - v případě úhrady kupní ceny platební kartou online je nezbytná úhrada ve výši 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou a kupní cena je fixována v momentě vytvoření objednávky a nedochází ke stanovení přeplatku či nedoplatku.

(iii) úhrada Zlatým kontem - v případě úhrady kupní ceny Zlatým kontem je nezbytná úhrada ve výši 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou a kupní cena je fixována v momentě vytvoření objednávky a nedochází ke stanovení přeplatku či nedoplatku.

(iv) úhrada v hotovosti nebo platební kartou na pobočce Prodávajícího – tímto způsobem lze uhradit jen objednávky učiněné Kupujícím na pobočce Prodávajícího. Takto nelze hradit objednávky učiněné elektronicky.

Ze zákonných důvodů je hotovostní platba omezená částkou 270.000,- Kč / 10.000 EUR.

V případě úhrady kupní ceny v hotovosti nebo platební kartou na pobočce Prodávajícího ve výši 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou je kupní cena fixována v momentě vytvoření objednávky. Tímto je kupní cena zcela vypořádána.

V případě úhrady kupní ceny v hotovosti nebo platební kartou na pobočce Prodávajícího ve výši nižší než 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou, je Kupující povinen uhradit zálohu na kupní cenu ve výši nejméně 50 % ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou. Ohledně doplatku kupní ceny se následně postupuje některým z těchto způsobů:

 1. pokud prodávající objednávku vytvořil v době od 9:00 do 14:30 hodin (fixační hodiny) Prodávající garantuje fixaci kupní v momentě vytvoření objednávky a Kupující je povinen doplatek kupní ceny uhradit buď bankovním převodem nebo nejpozději při převzetí kupovaného zboží,
 2. pokud prodávající objednávku nevytvořil ve fixačních hodinách, provede se fixace kupní ceny následující pracovní den a zákazník bude informován o případném přeplatku nebo nedoplatku.

V případě nedoplatku bude Kupující o vzniku nedoplatku informován. Kupující je oprávněn nedoplatek schválit či nechválit. Pokud Kupující nedoplatek schválí, a učiní tak prokazatelně do 14,30 hodin daného kalendářního dne, je objednávka realizována, a Kupující je povinen nedoplatek uhradit. Pokud Kupující nedoplatek neschválí, popř. tak neučiní ve výše uvedené lhůtě, lze postupovat některým z těchto způsobů:

 1. pokud Kupující s Prodávajícím řádně komunikuje, tzn. vyjádří se do 14,30 hodin dne, kdy byl informován o nedoplatku, proběhne nová fixace ceny následující pracovní den a dále se postupuje přiměřeně způsobem popsaným výše,
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a objednávku zrušit. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu,
 3. Kupující je oprávněn vyčkat na provedení nové fixace kupní ceny po dobu dalších až 14 dnů, pokud toto prokazatelně sdělí Prodávajícímu. V případě, že nedojde v tomto termínu k realizaci kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu,
 4. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že Kupující po poskytnutí informace o nedoplatku s Prodávajícím řádně nekomunikuje, a to nejméně po dobu 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byl informován o nedoplatku. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu.

V případě přeplatku bude Kupující o vzniku přeplatku informován. Prodávající je povinen Kupujícímu vzniklý přeplatek vrátit po realizaci kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. Přeplatek se vrací bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet sdělený Kupujícím.

(v) dobírkou – objednávky investičních produktů nad 30.000,- Kč nelze hradit dobírkou.

III.2 SPECIÁLNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTY VYRÁBĚNÉ ČESKOU MINCOVNOU

Tyto speciální platební podmínky se vztahují na prodej těchto produktů vyráběných Prodávajícím:

 1. investiční a sběratelské mince a medaile vyráběné Prodávajícím každá o váze:
 2. a) 2 OZ (unce)
 3. b) 5 OZ (unce)
 4. c) 10 OZ (unce)
 5. d) 1 kilogram
 6. e) 40 D (dukátu)
 7. f) 100 D (dukátu)
 8. sady mincí Český lev

Kupní cena je určena fixací dle níže uvedených podmínek.

A) Objednávka do 100.000,- Kč (hodnota bez poštovného)

Prodávající garantuje cenu platnou v momentě vytvoření objednávky, kdy dochází i k fixaci kupní ceny*.

Fixovaná kupní cena musí být uhrazena do 72 hodin, pokud není dohodnuto jinak, jinak se objednávka ruší.

*V případě zvlášť prudkého výkyvu cen drahých kovů na světových burzách si společnost Česká mincovna vyhrazuje právo revidovat garantovanou prodejní cenu. V takovém případě bude zákazník bezodkladně informován a bude mu učiněna nabídka nová v souladu s aktuálními cenami na trhu.

B) Objednávka nad 100.000,- Kč (hodnota bez poštovného)

K fixaci kupní ceny dochází v závislosti na způsobu její úhrady, a to takto:

(i) bankovním převodem nebo vložením hotovosti na účet Prodávajícího – v případě úhrady kupní ceny bankovním převodem nebo vložením hotovosti na účet Prodávajícího je nezbytná úhrada ve výši 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou. Po úhradě této částky na účet Prodávajícího bude provedena fixace ceny a Kupující bude informován o případném přeplatku či nedoplatku. V případě, že je platba připsána ve shodný kalendářní den jako vytvoření objednávky, a to do 10:00 hod., fixuje se kupní cena ve výši dle učiněné potvrzené objednávky a nedochází ke stanovení přeplatku či nedoplatku.

V případě nedoplatku bude Kupující o vzniku nedoplatku informován. Kupující je oprávněn nedoplatek schválit či nechválit. Pokud Kupující nedoplatek schválí, a učiní tak prokazatelně do 10,00 hodin daného kalendářního dne, je objednávka realizována, a Kupující je povinen nedoplatek uhradit. Pokud Kupující nedoplatek neschválí, popř. tak neučiní ve výše uvedené lhůtě, lze postupovat některým z těchto způsobů:

 1. pokud Kupující s Prodávajícím řádně komunikuje, tzn. vyjádří se do 10,00 hodin dne, kdy byl informován o nedoplatku, proběhne nová fixace ceny následující pracovní den a dále se postupuje přiměřeně způsobem popsaným výše,
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a objednávku zrušit. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu,
 3. Kupující je oprávněn vyčkat na provedení nové fixace kupní ceny po dobu dalších až 14 dnů, pokud toto prokazatelně sdělí Prodávajícímu. V případě, že nedojde v tomto termínu k realizaci kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu,
 4. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že Kupující po poskytnutí informace o nedoplatku s Prodávajícím řádně nekomunikuje, a to nejméně po dobu 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byl informován o nedoplatku. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu.

V případě přeplatku bude Kupující o vzniku přeplatku informován. Prodávající je povinen Kupujícímu vzniklý přeplatek vrátit po realizaci kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. Přeplatek se vrací bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet sdělený Kupujícím.

(ii) platební kartou online - v případě úhrady kupní ceny platební kartou online je nezbytná úhrada ve výši 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou a kupní cena je fixována v momentě vytvoření objednávky a nedochází ke stanovení přeplatku či nedoplatku.

(iii) úhrada Zlatým kontem - v případě úhrady kupní ceny Zlatým kontem je nezbytná úhrada ve výši 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou a kupní cena je fixována v momentě vytvoření objednávky a nedochází ke stanovení přeplatku či nedoplatku.

(iv) úhrada v hotovosti nebo platební kartou na pobočce Prodávajícího – tímto způsobem lze uhradit jen objednávky učiněné Kupujícím na pobočce Prodávajícího. Takto nelze hradit objednávky učiněné elektronicky.

Ze zákonných důvodů je hotovostní platba omezená částkou 270.000,- Kč / 10.000 EUR.

V případě úhrady kupní ceny v hotovosti nebo platební kartou na pobočce Prodávajícího ve výši 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou je kupní cena fixována v momentě vytvoření objednávky. Tímto je kupní cena zcela vypořádána.

V případě úhrady kupní ceny v hotovosti nebo platební kartou na pobočce Prodávajícího ve výši nižší než 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou, je Kupující povinen uhradit zálohu na kupní cenu ve výši nejméně 50 % ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou. Ohledně doplatku kupní ceny se následně postupuje některým z těchto způsobů:

 1. pokud prodávající objednávku vytvořil v době od 9:00 do 10:00 hodin (fixační hodiny) Prodávající garantuje fixaci kupní v momentě vytvoření objednávky a Kupující je povinen doplatek kupní ceny uhradit buď bankovním převodem nebo nejpozději při převzetí kupovaného zboží,
 2. pokud prodávající objednávku nevytvořil ve fixačních hodinách, provede se fixace kupní ceny následující pracovní den do 10:00 hodin a zákazník bude informován o případném přeplatku nebo nedoplatku.

V případě nedoplatku bude Kupující o vzniku nedoplatku informován. Kupující je oprávněn nedoplatek schválit či nechválit. Pokud Kupující nedoplatek schválí, a učiní tak prokazatelně do 10,00 hodin daného kalendářního dne, je objednávka realizována, a Kupující je povinen nedoplatek uhradit. Pokud Kupující nedoplatek neschválí, popř. tak neučiní ve výše uvedené lhůtě, lze postupovat některým z těchto způsobů:

 1. pokud Kupující s Prodávajícím řádně komunikuje, tzn. vyjádří se do 10,00 hodin dne, kdy byl informován o nedoplatku, proběhne nová fixace ceny následující pracovní den a dále se postupuje přiměřeně způsobem popsaným výše,
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a objednávku zrušit. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu,
 3. Kupující je oprávněn vyčkat na provedení nové fixace kupní ceny po dobu dalších až 14 dnů, pokud toto prokazatelně sdělí Prodávajícímu. V případě, že nedojde v tomto termínu k realizaci kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu,
 4. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že Kupující po poskytnutí informace o nedoplatku s Prodávajícím řádně nekomunikuje, a to nejméně po dobu 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byl informován o nedoplatku. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu.

V případě přeplatku bude Kupující o vzniku přeplatku informován. Prodávající je povinen Kupujícímu vzniklý přeplatek vrátit po realizaci kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. Přeplatek se vrací bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet sdělený Kupujícím.

(v) dobírkou – tyto produkty nelze hradit dobírkou.

PRAVIDLA VÝKUPU ZLATA

I. Obecná kritéria

Nabízíme, ale negarantujeme, zpětný výkup drahých kovů, tj. investičních slitků, mincí, medailí. U investičních drahých kovů nakoupených v České mincovně je podmínkou výkupu zdokladování předchozího prodeje (faktura, kopie kupní smlouvy, záznam v interní databázi ČM, apod.) U výkupu drahých kovů z jiného zdroje provádíme zkoušku ryzosti na spektrometru, případně dalšími metodami nezbytnými k určení ryzosti drahého kovu (prubířský kámen apod.)

Výkup provádíme po ověření totožnosti prodávajícího dle platného průkazu (OP, pas). Prodávající musí být starší 18 let.

II. Výkupní ceny

Výkupní ceny investičních drahých kovů se odvíjejí od cen na světových trzích, tj. pohyb prodejních cen vyvolá stejný pohyb cen výkupních. Česká mincovna si vyhrazuje právo tuto proporci kdykoliv změnit. Investiční zlaté slitky/cihly prodávané Českou mincovnou mají svoji orientační výkupní cenu zveřejněnou přímo v e-shopu u specifikace položky. Pro všechny ostatní vykupované výrobky, tj. zlaté a stříbrné mince cizích států, zlaté a stříbrné medaile a mince a stříbrné investiční slitky, platí individuální podmínky výkupu, pokud není uvedeno jinak.

Výkupní cena u poškozených zlatých slitků (poškozený nebo chybějící certifikát) podléhá srážce – viz tabulka.

Zlaté slitky Srážka z aktuální výkupní ceny
1g 200 Kč
2g 200 Kč
5g 200 Kč
10g 200 Kč
20g 500 Kč
1Oz 500 Kč
50g 500 Kč
100g 500 Kč
250g 1 000 Kč
500g 1 000 Kč
1 000g 1 000 Kč

 

U poškozených slitků je nutno předložit nabývací dokumenty o koupi (kupní smlouva, faktura, účtenka, darovací smlouva, atd.)

Poškozené slitky nevyměňujeme, pouze vykupujeme.

III. Postup výkupu

Máte-li zájem o výkup, vyplňte výkupní formulář na našich stránkách a poté Vás budeme kontatovat.

Prodat investiční zlato můžete v prodejně ČM v Praze (pasáž ČNB) - Na Příkopě 860/24, v prodejně v sídle ČM v Jablonci nad Nisou – U Přehrady 3204/61 nebo v prodejně v Brně – Rooseveltova 419/20 (u Mahenova divadla) po předchozí domluvě.

V případě, že má zákazník uskladněno v sejfu ČM, lze provézt online výkup.

Pověření pracovníci ČM rozhodnou, zda bude doručené zboží vykoupeno, provedou optickou a formální kontrolu (certifikát, puncovní značka, hmotnost) nebo zajistí zkoušku ryzosti na spektrometru. Následně Vám bude nabídnuta výkupní cena. V případě, že naši nabídku odmítnete, bude Vám zboží vráceno. Při akceptaci ceny s Vámi sepíšeme jednoduchou kupní smlouvu, jejíž součástí je popis zboží i dohodnutá cena. Po podpisu této smlouvy Vám budou do 10 pracovních dnů vyplaceny peníze na bankovní účet. V hotovosti peníze nevyplácíme. Fixace ceny probíhá dle cen platných v okamžiku provádění výkupu. Výkupní cena tedy odpovídá výkupní ceně v den uzavření dohody, tj. podpisu výkupní smlouvy a převzetí nabízeného zboží do rukou ČM.

Zboží musí být ve stejném stavu jako při nákupu, tzn. zejména musí mít nepoškozený obal, nepoškozený certifikát a samotné zboží musí být bez vad. V případě poškozeného zboží, obalu nebo certifikátu bude výkupní cena ponížena nebo bude výkup odmítnut.

V případě pochybnosti o pravosti zboží si společnost Česká mincovna, a.s. vyhrazuje právo na ověření pravosti zboží, na které má 10 pracovních dní od převzetí zboží.

IV. ČM nevykupuje

 1. Zlomkové zlato (šperky, zubní zlato, úlomky zlata, granule, pruty, …).
 2. Zboží zakoupení jinde než ČM – kromě investičních zahraničních mincí a slitků.
 3. Kolorované zboží, pozlacené stříbro či kovy jinak zušlechtěné.
 4. Mince a medaile v kombinaci se sklem.

Veškeré detaily výkupu řešíme s klientem individuálně.

Česká mincovna
Loading...