Zlato máme
Zlato máme
Zlato máme
 1. Investiční zlato a stříbro
 2. Pravidla nákupu a výkupu zlata
Zpět

Pravidla nákupu a výkupu zlata

PRAVIDLA NÁKUPU ZLATA

Objednávky přijímáme přednostně prostřednictvím našeho e-shopu. V případě objednávky většího množství kusů nebo vyšší ceny s Vámi rádi uzavřeme objednávku po telefonické či osobní dohodě.

I. Platba

Jak platit?

 • V hotovosti
 • Vložením hotovosti na náš účet
 • Převodem předem na náš účet
 • Platební kartou předem (u objednávek do 30.000Kč)
 • Dobírkou (u objednávek do 30.000Kč)

 II. Doručení zboží

 • Osobně v naší vnitropodnikové prodejně nebo v prodejně v Praze (budova ČNB)
 • Prostřednictvím České pošty, a.s. formou cenného balíku. Při platbě dobírkou se vždy účtuje dodatečný poplatek ve výši 30,- Kč.
 • Ceník poštovného v České republice

Cena zásilky (Kč)

Ceník poštovného v České republice

 

do 30.000

99

nad 30.000

zdarma

nad 1.000.000

dohodou

III. Fixace ceny

Objednávka do 30.000 Kč (hodnota bez dopravného)

Garantujeme cenu platnou v den vytvoření objednávky*. Platba do 72 hodin, jinak se objednávka ruší.

*V případě prudkého výkyvu cen drahých kovů na světových burzách si společnost Česká mincovna vyhrazuje právo revidovat garantovanou prodejní cenu. V takovém případě bude zákazník bezodkladně informován a bude mu učiněna nabídka nová v souladu s aktuálními cenami na trhu.

Objednávka nad 30.000 Kč (hodnota bez dopravného)

Stanovení přesné ceny* nakupovaných položek investičního zlata nad 30 000,- Kč bude provedeno až v okamžiku připsání platby na účet prodávajícího. Úhradu ve výši 100 % je možné provést bankovním převodem nebo osobně v hotovosti na obchodních místech prodávajícího v pracovní dny. Platba v hotovosti musí proběhnout do 15.00, jinak bude cena fixována dle kurzu v následující pracovní den (ze zákonných důvodů je hotovostní platba omezená částkou 270.000 Kč). Následně se vrací přeplatky, příp. účtuje doplatek.

U produktů České mincovny, které budou v součtu vyšší než 100 000 Kč a obdržíme platbu na účet ČM, bude probíhat fixace následující pracovní den do 10:00 ráno.

*fixace ceny drahého kovu dle aktuálního kurzu (Více informací rádi sdělíme osobně či telefonicky.)

Prakticky to znamená, že pokud chcete zakoupit zlato za cenu, která je uvedena v našem e-shopu, musíte provést okamžitou úhradu své objednávky. Nejrychlejší cesta je

 • Platba v hotovosti v naší vnitropodnikové prodejně
 • Vložení hotovosti na náš účet u České spořitelny a.s.

Pokud při úhradě Vaší objednávky dojde k navýšení ceny zlatých slitků/cihel, budete námi, po připsání platby na náš účet, kontaktováni*. Bude Vám sdělena aktuální cena slitků/cihel a teprve po Vašem souhlasu bude objednávka zrealizována. Nebudete-li se změnou ceny souhlasit, můžete odstoupit od kupní smlouvy a objednávku zrušit. V tom případě Vám Vaše peníze zašleme zpět na Váš účet.

*V rámci Vašeho zájmu uvádějte do objednávek Vaše telefonní číslo, výrazně tím urychlíte vyřízení Vaší objednávky.

IV. Garanční záloha

V případě, že kupující neuhradí celou kupní cenu, ale složí garanční zálohu v minimální výši 50% celkové částky objednávky je možné provést fixaci ceny za stejných podmínek uvedených výše.

Pokud následně dojde k potvrzení ceny zlatých slitků/cihel a prodávající se vzdá práva domáhat se doplatku kupní ceny na základě závazné objednávky, zavazuje se kupující k následujícímu:

Kupující zaplatí smluvní pokutu ve výši 80% ze složené garanční zálohy, pokud odstoupí od sjednané kupní smlouvy. Tato smluvní pokuta bude sražena ve prospěch prodávajícího z již složené garanční zálohy. Zbylá část garanční zálohy bude kupujícímu vrácena do tří pracovních dnů od storna objednávky. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, na níž se smluvní pokuta nezapočítává. Ve smluvní pokutě jsou obsaženy náklady na stornopoplatky, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou v případě zpětného odkupu, kurzovní rozdíly, dopravní náklady aj.

V. Odstoupení od smlouvy

Je-li kupující spotřebitelem, pak se smluvní vztah řídí ustanovením § 54a a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Jelikož se jedná o smlouvu o finančních službách, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které prodávající nemůže ovlivnit, má prodávající vedle smluvní pokuty rovněž právo na náhradu škody spočívající v účelně vynaložených nákladech v souvislosti s realizací závazné objednávky kupujícího a na náhradu ušlého zisku, tzn. na stornopoplatky, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou v případě zpětného odkupu, kurzovní rozdíly, dopravní náklady aj.

PRAVIDLA VÝKUPU ZLATA

I. Obecná kritéria

Nabízíme, ale negarantujeme, zpětný výkup drahých kovů, tj. investičních slitků, mincí, medailí. U investičních drahých kovů nakoupených v České mincovně je podmínkou výkupu zdokladování předchozího prodeje (faktura, kopie kupní smlouvy, záznam v interní databázi ČM, apod.) U výkupu drahých kovů z jiného zdroje provádíme zkoušku ryzosti na spektrometru, případně dalšími metodami nezbytnými k určení ryzosti drahého kovu (prubířský kámen apod.)

Výkup provádíme po ověření totožnosti prodávajícího dle platného průkazu (OP, pas). Prodávající musí být starší 18 let.

II. Výkupní ceny

Výkupní ceny investičních drahých kovů se odvíjejí od cen na světových trzích, tj. pohyb prodejních cen vyvolá stejný pohyb cen výkupních. Česká mincovna si vyhrazuje právo tuto proporci kdykoliv změnit. Investiční zlaté slitky/cihly prodávané Českou mincovnou mají svoji orientační výkupní cenu zveřejněnou přímo v e-shopu u specifikace položky. Pro všechny ostatní vykupované výrobky, tj. zlaté a stříbrné mince cizích států, zlaté a stříbrné medaile a mince a stříbrné investiční slitky, platí individuální podmínky výkupu, pokud není uvedeno jinak.

Výkupní cena u poškozených zlatých slitků (poškozený nebo chybějící certifikát) podléhá srážce – viz tabulka.

Zlaté slitky Srážka z aktuální výkupní ceny
1g 200 Kč
2g 200 Kč
5g 200 Kč
10g 200 Kč
20g 500 Kč
1Oz 500 Kč
50g 500 Kč
100g 500 Kč
250g 1 000 Kč
500g 1 000 Kč
1 000g 1 000 Kč

 

U poškozených slitků je nutno předložit nabývací dokumenty o koupi (kupní smlouva, faktura, účtenka, darovací smlouva, atd.)

Poškozené slitky nevyměňujeme, pouze vykupujeme.

III. Postup výkupu

Máte-li zájem o výkup, vyplňte výkupní formulář na našich stránkách a poté Vás budeme kontatovat.

Prodat investiční zlato můžete v prodejně ČM v Praze (pasáž ČNB) - Na Příkopě 860/24, v prodejně v sídle ČM v Jablonci nad Nisou – U Přehrady 3204/61 nebo v prodejně v Brně – Rooseveltova 419/20 (u Mahenova divadla) po předchozí domluvě.

V případě, že má zákazník uskladněno v sejfu ČM, lze provézt online výkup.

Pověření pracovníci ČM rozhodnou, zda bude doručené zboží vykoupeno, provedou optickou a formální kontrolu (certifikát, puncovní značka, hmotnost) nebo zajistí zkoušku ryzosti na spektrometru. Následně Vám bude nabídnuta výkupní cena. V případě, že naši nabídku odmítnete, bude Vám zboží vráceno. Při akceptaci ceny s Vámi sepíšeme jednoduchou kupní smlouvu, jejíž součástí je popis zboží i dohodnutá cena. Po podpisu této smlouvy Vám budou do 10 pracovních dnů vyplaceny peníze na bankovní účet. V hotovosti peníze nevyplácíme. Fixace ceny probíhá dle cen platných v okamžiku provádění výkupu. Výkupní cena tedy odpovídá výkupní ceně v den uzavření dohody, tj. podpisu výkupní smlouvy a převzetí nabízeného zboží do rukou ČM.

Zboží musí být ve stejném stavu jako při nákupu, tzn. zejména musí mít nepoškozený obal, nepoškozený certifikát a samotné zboží musí být bez vad. V případě poškozeného zboží, obalu nebo certifikátu bude výkupní cena ponížena nebo bude výkup odmítnut.

V případě pochybnosti o pravosti zboží si společnost Česká mincovna, a.s. vyhrazuje právo na ověření pravosti zboží, na které má 10 pracovních dní od převzetí zboží.

IV. ČM nevykupuje

 1. Zlomkové zlato (šperky, zubní zlato, úlomky zlata, granule, pruty, …).
 2. Zboží zakoupení jinde než ČM – kromě investičních zahraničních mincí a slitků.
 3. Kolorované zboží, pozlacené stříbro či kovy jinak zušlechtěné.
 4. Mince a medaile v kombinaci se sklem.

Veškeré detaily výkupu řešíme s klientem individuálně.