Shop Roku 2018
Shop Roku 2018
 1. Investiční zlato a stříbro
 2. Pravidla nákupu a výkupu zlata
Zpět

Pravidla nákupu a výkupu zlata

PRAVIDLA NÁKUPU ZLATA

Objednávky přijímáme přednostně prostřednictvím našeho e-shopu. V případě objednávky většího množství kusů nebo vyšší ceny s Vámi rádi uzavřeme objednávku po telefonické či osobní dohodě.

I. Platba

Jak platit?

 • V hotovosti
 • Vložením hotovosti na náš účet
 • Převodem předem na náš účet
 • Platební kartou předem (u objednávek do 30.000Kč)
 • Dobírkou (u objednávek do 30.000Kč)

 II. Doručení zboží

 • Osobně v naší vnitropodnikové prodejně nebo v prodejně v Praze (budova ČNB)
 • Prostřednictvím České pošty, a.s. formou cenného balíku. Při platbě dobírkou se vždy účtuje dodatečný poplatek ve výši 30,- Kč.
 • Ceník poštovného v České republice

Cena zásilky (Kč)

Ceník poštovného v České republice

 

do 30.000

99

nad 30.000

zdarma

nad 1.000.000

dohodou

III. Fixace ceny

Objednávka do 30.000 Kč (hodnota bez dopravného)

Garantujeme cenu platnou v den vytvoření objednávky*. Platba do 72 hodin, jinak se objednávka ruší.

*V případě prudkého výkyvu cen drahých kovů na světových burzách si společnost Česká mincovna vyhrazuje právo revidovat garantovanou prodejní cenu. V takovém případě bude zákazník bezodkladně informován a bude mu učiněna nabídka nová v souladu s aktuálními cenami na trhu.

Objednávka nad 30.000 Kč (hodnota bez dopravného)

Stanovení přesné ceny* nakupovaných položek investičního zlata nad 30 000,- Kč bude provedeno až v okamžiku připsání platby na účet prodávajícího. Úhradu ve výši 100 % je možné provést bankovním převodem nebo osobně v hotovosti na obchodních místech prodávajícího v pracovní dny. Platba v hotovosti musí proběhnout do 13.00, jinak bude cena fixována dle kurzu v následující pracovní den (ze zákonných důvodů je hotovostní platba omezená částkou 270.000 Kč nebo ekvivalentem v jiné měně). Následně se vrací přeplatky, příp. účtuje doplatek.

*fixace ceny drahého kovu dle aktuálního kurzu (Více informací rádi sdělíme osobně či telefonicky.)

Prakticky to znamená, že pokud chcete zakoupit zlato za cenu, která je uvedena v našem e-shopu, musíte provést okamžitou úhradu své objednávky. Nejrychlejší cesta je

 • Platba v hotovosti v naší vnitropodnikové prodejně
 • Vložení hotovosti na náš účet u Commerzbank, pobočka Praha 

Pokud při úhradě Vaší objednávky dojde k navýšení ceny zlatých slitků/cihel, budete námi, po připsání platby na náš účet, kontaktováni*. Bude Vám sdělena aktuální cena slitků/cihel a teprve po Vašem souhlasu bude objednávka zrealizována. Nebudete-li se změnou ceny souhlasit, můžete odstoupit od kupní smlouvy a objednávku zrušit. V tom případě Vám Vaše peníze zašleme zpět na Váš účet.

*V rámci Vašeho zájmu uvádějte do objednávek Vaše telefonní číslo, výrazně tím urychlíte vyřízení Vaší objednávky.

IV. Garanční záloha

V případě, že kupující neuhradí celou kupní cenu, ale složí garanční zálohu v minimální výši 50% celkové částky objednávky je možné provést fixaci ceny za stejných podmínek uvedených výše.

Pokud následně dojde k potvrzení ceny zlatých slitků/cihel a prodávající se vzdá práva domáhat se doplatku kupní ceny na základě závazné objednávky, zavazuje se kupující k následujícímu:

Kupující zaplatí smluvní pokutu ve výši 80% ze složené garanční zálohy, pokud odstoupí od sjednané kupní smlouvy. Tato smluvní pokuta bude sražena ve prospěch prodávajícího z již složené garanční zálohy. Zbylá část garanční zálohy bude kupujícímu vrácena do tří pracovních dnů od storna objednávky. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, na níž se smluvní pokuta nezapočítává. Ve smluvní pokutě jsou obsaženy náklady na stornopoplatky, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou v případě zpětného odkupu, kurzovní rozdíly, dopravní náklady aj.

V. Odstoupení od smlouvy

Je-li kupující spotřebitelem, pak se smluvní vztah řídí ustanovením § 54a a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Jelikož se jedná o smlouvu o finančních službách, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které prodávající nemůže ovlivnit, má prodávající vedle smluvní pokuty rovněž právo na náhradu škody spočívající v účelně vynaložených nákladech v souvislosti s realizací závazné objednávky kupujícího a na náhradu ušlého zisku, tzn. na stornopoplatky, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou v případě zpětného odkupu, kurzovní rozdíly, dopravní náklady aj.

PRAVIDLA VÝKUPU ZLATA

I. Obecná kritéria

Nabízíme zpětný výkup drahých kovů, tj. investičních slitků, mincí, medailí. U investičního zlata nakoupeného v České mincovně je podmínkou výkupu zdokladování předchozího prodeje (faktura, kopie kupní smlouvy, záznam v interní databázi ČM apod.). U výkupu drahých kovů z jiného zdroje provádíme zkoušku ryzosti na spektrometru, případně dalšími metodami nezbytnými k určení ryzosti drahého kovu (prubířský kámen apod.)

Výkup provádíme po ověření totožnosti prodávajícího dle platného průkazu (OP, pas). Prodávající musí být starší 18 let.

II. Výkupní ceny

Výkupní ceny investičního zlata a stříbra se odvíjejí od cen stříbra a zlata na světových trzích, tj. pohyb prodejních cen vyvolá stejný pohyb cen výkupních. Česká mincovna si vyhrazuje právo, tuto proporci kdykoliv změnit. Investiční zlaté slitky/cihly prodávané Českou mincovnou mají svoji orientační výkupní cenu zveřejněnou přímo v eshopu u specifikace položky. Pro všechny ostatní vykupované výrobky, tj. zlaté a stříbrné mince cizích států, zlaté a stříbrné medaile a stříbrné investiční slitky, platí individuální podmínky výkupu.

III. Postup výkupu

Máte-li zájem o výkup, kontaktujte nás předem a sjednejte si termín na e-mailové adrese prodejnapraha@mint.cz pro Prahu nebo +420 483 513 610 pro Jablonec. 

Prodat investiční zlato můžete v místě výkupu v prodejně ČM v pasáži ČNB, Na Příkopě 860/24, Praha 1 a v prodejně v sídle ČM na adrese U Přehrady 3204/61, Jablonec nad Nisou.

Pověření pracovníci ČM rozhodnou, zda bude doručené zlato/stříbro vykoupeno, provedou optickou a formální kontrolu (certifikát, puncovní značka, hmotnost) nebo zajistí zkoušku ryzosti na Puncovním úřadě. Následně Vám bude nabídnuta cena za výkup. V případě, že naši nabídku odmítnete, bude Vám zboží vráceno (poštou jen po uhrazení poštovních poplatků předem). Při akceptaci ceny s Vámi sepíšeme jednoduchou kupní smlouvu, jejíž součástí je popis zboží i dohodnutá cena. Po podpisu této smlouvy Vám budou vyplaceny peníze. Fixace ceny probíhá dle cen platných v okamžik provádění výkupu. Výkupní cena tedy odpovídá výkupní ceně v den uzavření dohody, tj. podpisu výkupní smlouvy a převzetí nabízeného zboží do rukou ČM.

Zboží musí být ve stejném stavu jako při nákupu, tzn. zejména musí mít nepoškozený obal, nepoškozený certifikát a samotné zboží musí být bez vad. V případě poškozeného obalu bude výkupní cena ponížena o 500 Kč. 

V případě pochybností o pravosti slitku si společnost Česká mincovna, a.s. vyhrazuje právo na ověření pravosti slitku, na které má 10 pracovních dní od převzetí slitku.

Výkupní cena bude uhrazena převodem na bankovní účet do 5ti – 10ti pracovních dnů. 

IV. Zkouška ryzosti

Zkoušku ryzosti provádí Puncovní úřad a jeho pobočky individuálně na vyžádání a náklady zákazníka. Analýza ryzosti probíhá do 3 pracovních dnů. Více informací o poplatcích naleznete zde.