Zlato máme
Zlato máme
Zlato máme

Slovník odborných pojmů

Mincovní právo

Mincovní právo je v nejobecnějším slova smyslu právo razit mince. Zhruba do konce 12. století nebylo toto právo omezováno a vlastní mince razily i různé šlechtické rody.

detail

Heraldika

Heraldika (nauka o erbech) je historický vědní obor, který někdy bývá řazen do pomocných historických věd. Zkoumá pravidla a zvyklosti, podle nichž se tvoří a popisují znaky a erby. Název je odvozen z latinského slova heraldus.

detail

Sfragistika

Dalším vědním oborem spřízněným s mincovnictvím je sfragistika - nauka o pečetích, která se zabývá všestranným výzkumem pečetí, pečetních látek, razidel (typářů), tvarů a velikostí pečetí.

detail

Numismatika

Slovo numismatika (nebo také numizmatika) pochází z řeckého nómisma (latinského nummus), tj. peníz a nómos, tj. právo, obyčej. Ze samotného názvu vyplývá důraz na normativní funkci peněz ve společnosti.

detail