Stříbrná medaile Panna Marie Sedmibolestná - Proroctví Simeona v chrámu SK stand

Stříbrná medaile Panna Marie Sedmibolestná - Proroctví Simeona v chrámu SK stand

Stav skladu
Skladem
Datum emise
březen 2022
Emisní náklad
500 ks
Cena
2 690 Kč
včetně DPH

Produkt je možné zakoupit také přímo v prodejnách České mincovny

Produkt je možné zakoupit na splátky prostřednictvím společnosti HomeCredit a.s.
Na produkt nelze uplatnit slevový poukaz.

Panna Marie Sedmibolestná

Jen těžko si lze představit bolest, kterou cítila matka, když stála u těla svého ukřižovaného syna. Mariino utrpení, které sdílela s Ježíšem, ale začalo mnohem dříve. K rozjímání o sedmi událostech, kterými bylo poznamenáno její neposkvrněné srdce, nás zve památka Panny Marie Sedmibolestné. První stříbrná medaile České mincovny připomíná proroctví Simeona v chrámu.

V Jeruzalémě žil spravedlivý a bohabojný muž jménem Simeon, který se dožil požehnaného věku a kterému Duch svatý slíbil, že nezemře dříve, než na vlastní oči spatří Spasitele. Když uplynulo čtyřicet dní od Ježíšova narození, Marie s Josefem přinesli chlapce do jeruzalémského chrámu, aby za něj dle židovské tradice obětovali a aby Marie podstoupila rituální mateřskou očistu. Do chrámu tehdy přišel také Simeon, který v Ježíšovi poznal skutečného Syna Božího. Vzal chlapce do náruče a pravil: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“ Josef s Marií žasli nad tím, co prorok řekl. Simeon jim požehnal a promluvil k Marii: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“ Simeon tak naznačil, že Ježíš bude příčinou rozdělení Izraele, že bude trpět a že rány namířené na něj budou zasahovat i jeho matku. Marie se od tohoto okamžiku začala připravovat na tragický a nevyhnutelný osud svého syna. Její bolest však byla zároveň prodchnuta radostí – pochopila, proč Bůh skrze ni poslal Spasitele do světa, a poznala, že bez oběti a bez bolesti nemůže přijít spása…

Na averzní straně pamětní medaile, která je dílem medailéra Davida Kružliaka, je zvěčněna scéna z jeruzalémského chrámu. Simeon drží malého Ježíška a Marie s Josefem přihlížejí osudovému proroctví. Reverzní straně, která je společná celému cyklu, vévodí bysta Panny Marie. Jejích sedm bolestí je vyjádřeno prostřednictvím srdce probodnutého sedmi meči.

Cyklus stříbrných medailí postupně představí všech sedm biblických událostí. Každý, kdo se ponoří do Mariina příběhu, zakusí nejen její stísňující starosti a srdcervoucí bolest, ale také sílu, kterou by nebylo možné prokázat bez neotřesitelné důvěry v Boha.

Specifikace

Sběratelská série
Číslo
31807-713
Emitent
Česká mincovna
Autor averzu
David Kružliak
Autor reverzu
David Kružliak
Číslovaná emise
Ne
Certifikát
Ne
Materiál
Stříbro
Patina
Ano
Ryzost
999 / 1000
Váha
42 g
Průměr
50 mm
Balení
Šedý papírový box
Balení kapsle
Ano
Česká mincovna
Loading...