Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě od převzetí? Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Tohoto práva můžete využít, pokud jste zboží koupili u nás jako fyzická (soukromá) osoba (tedy nikoliv na IČ). Právo na vrácení zboží vám vzniká při objednání přes e-shop i při osobním odběru. Zboží je možné vrátit bez udání důvodu.

Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Možnost odstoupení od Kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží pouze poškozeno, může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst tento svůj nárok oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrátí jen kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží sníženou o částku odpovídající náhradě škody.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy spolu se zbožím. V případě odstoupení od smlouvy nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží prodávajícímu ani nárok na proplacení dopravného, bylo-li zboží doručeno přepravní společností.

Ke vrácenému zboží je nezbytné vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a na základě které jsme schopní identifikovat zboží.

Formulář odstoupení od kupní smlouvy najdete ZDE.

Česká mincovna
Loading...