V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace a o rozhodnutí vystaví kupujícímu doklad. Doručená reklamace je vyřizována bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.

Reklamaci lze uplatnit doručením zboží osobně nebo doporučeně poštou na adresu:

Česká mincovna a.s.
V Nivách 3992/12
466 01 Jablonec nad Nisou

Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu, popř. zboží zabalit do jiného vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je třeba přiložit dokument, který potvrdí, že bylo zboží zakoupeno v ČM, a.s. a na základě kterého jsme schopní zboží.identifikovat a dále popis vady a návrh na způsob řešení reklamace (např. výměna zboží, vrácení peněz apod.).

Reklamační formulář si můžete stáhnout ZDE.

Česká mincovna
Loading...