Vnitřní oznamovací systém – WHISTLEBLOWING

Vnitřní oznamovací systém společnosti Česká mincovna, a.s., vám nabízí možnost nahlásit potenciální porušení pravidel.

Každé hlášení prověřujeme a důsledně se jím zabýváme. Základním stavebním kamenem systému je co největší jistota, že oznámení lze učinit bez obav z odvetných opatření při zaručení zásady spravedlivého procesu pro všechny zúčastněné strany.

Zpracování došlých oznámení provádí příslušná osoba, která dbá na to, aby byly společnosti předány pouze nezbytně nutné informace o osobě oznamovatele.

Správné a vyhovující chování má pro společnost nejvyšší prioritu. Úspěch naší společnosti je založen na tom, že společně se zákazníky, zaměstnanci a dodavateli jsme úspěšní díky poctivosti a dodržování pravidel. Abychom byli schopni tento cíl dlouhodobě zajistit, je důležité získávat informace o potenciálním nesprávném chování, abychom mohli tyto indicie prošetřit a – v případě, že se ukážou jako oprávněné – toto nesprávné chování napravit.

Výkonem činnosti dle ustanovení § 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů u Povinného subjektu, byla pověřena Jana Massalemová.

 

Podání oznámení

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze podat oznámení některým z těchto způsobů:

a. telefonicky na telefonní číslo příslušné osoby, a to: +420 483 513 555;

b. osobně při setkání s příslušnou osobou, přičemž k ústně podanému oznámení bude se souhlasem oznamovatele pořízena buď zvuková nahrávka nebo přepis, který věrně zachytí jeho podstatu. Oznamovatel je oprávněn se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřit. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě bude sepsán záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení. Pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží;

c. písemně příslušné osobě, přičemž takovou zásilku je třeba označit nápisem „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“ či jiným obdobným textem („Neotvírat“, „Whistleblowing“ apod.);

d. prostřednictvím komunikační platformy „Nenech to být (NNTB)“ dostupné na webové stránce: www.nntb.cz/c/j3lqf693

e. prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR: https://oznamovatel.justice.cz/

Česká mincovna
Loading...