Zlatá dvouuncová mince Albrecht z Valdštejna a Ferdinand II. proof

Zlatá dvouuncová mince Albrecht z Valdštejna a Ferdinand II. proof

Stav skladu
září 2024
Datum emise
září 2024
Emisní náklad
200 ks
Orientační cena
112 990 Kč
osvobozeno od DPH

Slavné dvojice

Na zlaté minci České mincovny z volného cyklu, který je věnovaný slavným historickým dvojicím, najdete vojevůdce Albrechta z Valdštejna a císaře Ferdinanda II.

První polovina 17. století přinesla většině Evropanů jenom strach, útlak, drancování, krev a smrt. Albrecht z Valdštejna, potomek bezvýznamného českého rodu, však tento chaos dokázal využít ve svůj prospěch. Hnala ho při tom chorobná ctižádostivost a touha po majetku. Do bouřlivých časů se vrhnul jako prostý voják, jenže rychle dokázal, že má organizační nadání – dar vidět, jak do sebe zapadají jednotlivé součásti velkého plánu –, a tak stoupal po kariérním žebříčku. Když pak v Čechách vypuklo stavovské povstání, dal najevo neochvějnou oddanost císaři Ferdinandu II. a stal se věrným vykonavatelem jeho vůle. Vedle geniálního stratéga byl Valdštejn také prohnaným hospodářem. Byl prudce inteligentní, bezohledný a nic mu nebylo svaté. Machinace s nemovitostmi konfiskovanými po bitvě na Bílé hoře nebo záměrné znehodnocování měny, které přivedlo české království k bankrotu – to byly jen některé ze způsobů, jakými se dostal k pohádkovému jmění. Díky obratné politice a výjimečnému válečnému umění se Valdštejn stal jedním z nejmocnějších mužů své doby. Za třicetileté války byl jmenován vrchním velitelem katolických armád a coby generalissimus stabilizoval ohroženou monarchii. Za odměnu získal rozsáhlá území a významná privilegia. Ani to však Valdštejnovi nestačilo. Jeho ambice neznaly mezí – vedl podezřelá jednání s nepřáteli, překrucoval rozkazy svého panovníka a čeští stavové v emigraci mu dokonce nabídli královskou korunu. Není proto divu, že Ferdinand II. nabyl přesvědčení, že stále mocnější služebník proti němu osnuje spiknutí. Habsburk uvěřil pomluvám Valdštejnových rivalů a bez důkazů o vině schválil jeho vraždu…

Akademický sochař Zbyněk Fojtů věnoval reverzní stranu mince dvojportrétu Albrechta z Valdštejna a Ferdinanda II. Mezi oba muže, kteří jsou k sobě obráceni zády, je vražena píka, což symbolizuje jejich osudný rozkol. Averzní strana pak předkládá dva atributy – v horní části Valdštejnův horoskop, ve kterém Johannes Kepler předpověděl vojevůdcovu budoucnost, a v dolní části Ferdinandovu minci, která symbolizuje panovníkovu svrchovanost Protože mince České mincovny vycházejí v zahraniční licenci ostrova Niue, nesou na averzu ještě jeho státní znak, nominální hodnotu 100 DOLLARS (NZD) a rok emise 2024.

Dvě legendární osobnosti, dvě unce zlata a pouhých 200 kusů mincí!

Specifikace

Číslo
76516-611
Emitent
Niue
Nominální hodnota
100 NZD
Autor averzu
ak. soch. Zbyněk Fojtů
Autor reverzu
ak. soch. Zbyněk Fojtů
Číslovaná emise
Ne
Certifikát
Ano
Materiál
Zlato
Ryzost
999,9 / 1000
Váha
62,2 g
Průměr
40 mm
Balení
Černá kožená etue
Balení kapsle
Ano
Česká mincovna
Loading...