Zlatá uncová medaile Dějiny válečnictví - Karel Veliký proof

Zlatá uncová medaile Dějiny válečnictví - Karel Veliký proof

Stav skladu
Vyprodáno
Datum emise
únor 2015
Emisní náklad
100 ks
Orientační výkupní cena produktu je Na dotaz. Výkup probíhá dle pravidel výkupu.

Dějiny válečnictví

Česká mincovna připravila pro sběratele a investory již druhou ražbu z oblíbené série Dějiny válečnictví. Francký král a první středověký římský císař Karel Veliký se do historie zapsal tučným písmem a svými válečnými výpravami výrazně změnil územní rozdělení Evropy. Medaile z ryzího zlata o váze jedné unce je drahocennou připomínkou jeho skutků.

Karel Veliký se narodil kolem roku 742 majordomovi a posléze franckému králi Pipinovi III. Roku 768 přebral po otcově smrti vládu, nejprve po boku svého bratra, který však roku 771 zemřel. Poté se stal Karel Veliký jediným panovníkem Francké říše. Význam není přisuzován pouze jeho mimořádným válečnickým počinům, byl rovněž význačným panovníkem a moudrým zákonodárcem. Proslul svou zbožností a podporou vzdělanosti.

Během svých tažení získal pro Franckou říši četná území. Více než tři dekády, přesněji v letech 772–804, bojovali jeho vojáci s germánskými Sasy, kdy usilovali o jejich podmanění a christianizaci. Roku 774 dobyl Karel Veliký Pavii a stal se langobardským králem. Mezi lety 791 a 803 vyvrátil na území současného Maďarska říši Avarů. Jeho nájezdy proti Slovanům byly odraženy a Karel Veliký od nich získal pouze poplatky. Dalším dílčím neúspěchem byl jeho pokus dobýt Pyrenejský poloostrov – tato výprava byla pro vojevůdce skutečnou tragédií – francké vojsko bylo Araby přepadeno a pobito. Směrem na jih se ovšem Karlu Velikému podařilo rozšířit svou říši o část Itálie. Francká říše Karlovců plynule získala status rozhodující mocnosti západní Evropy, jejíž význam se rovnal východní Byzanci. 25. prosince byl Karel Veliký v Římě papežem Lvem III. korunován římským císařem.

Plocha medaile poskytla výraznému talentu akademického malíře Karla Zemana prostor k vytvoření opravdového uměleckého skvostu. Podobiznu Karla Velikého doplnil nádhernou plastikou interiéru kaple Karlovy falce v Cáchách. Rubu medaile pak Karel Zeman přisoudil výjev franckého meče spolu se dvěma vojenskými družinami věhlasného císaře a krále. Letopočet 814 značí rok jeho úmrtí, od něhož vloni uplynulo 1200 let. Již na první pohled se jedná o medaili, která nemůže vaše hýčkané kolekce minout!

Specifikace

Sběratelská série
Číslo
30902-621
Emitent
Česká mincovna
Autor averzu
ak. mal. Karel Zeman
Autor reverzu
ak. mal. Karel Zeman
Číslovaná emise
Ano
Certifikát
Ano
Materiál
Zlato
Ryzost
999,9 / 1000
Váha
31,1 g
Průměr
37 mm
Balení
Vínová kožená etue
Balení kapsle
Ano
Česká mincovna
Loading...