PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

KLIENTI SE MOHOU PŘIHLÁSIT ONLINE ZDE.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPRÁVCEM ÚDAJŮ.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Česká mincovňa SK, s.r.o.
Adresa: Centrum 26/31, 017 01 Považská Bystrica,
E-mail: info@ceskamincovna.sk.
Telefon: +421 940 644 668

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a podle zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je Česká mincovna SK, s.r.o., se sídlem Centrum 26/31, 017 01 Považská Bystrica, IČ: 52 444 040, (dále jen Česká mincovna).

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Česká mincovna zpracovává osobní údaje poskytnuté klienty při navázání obchodního vztahu, tj. při objednání či rezervaci zboží nebo při využití poskytovaných služeb (Zlaté konto, Zlaté spoření, Zlatý trezor) a také při registraci zákaznického účtu. Společnost dále zpracovává osobní údaje poskytnuté klienty za účelem účasti na propagačních akcích společnosti nebo za účelem zasílání obchodních sdělení.

Zpracovávané údaje mohou zahrnovat:

Běžné osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační a doručovací adresa, akademický titul, datum narození, číslo bankovního účtu, informace o uskutečněných obchodech (rezervace, objednávky, expedice, faktury, výkup zboží, uložené zboží, využívané služby (Zlaté konto, Zlaté spoření, Zlatý trezor)) a historie kontaktů (odeslané e-maily a SMS). V případě elektronického přístupu na webové stránky společnosti jsou dále zpracovávány tyto údaje: IP adresa a cookies).

Citlivé osobní údaje: žádné

Další informace: údaje, které shromažďujeme automaticky v souvislosti s používáním webových stránek, jako je IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, čas a počet přístupů na webové stránky, informace získané pomocí souborů cookie a další podobné informace. Vezměte prosím na vědomí, že tyto další údaje můžeme shromažďovat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na Webových stránkách provedete nákup. Tyto dodatečné údaje nám pomáhají odhalit soubory cookie, o jejichž použití jsme vás informovali při vašem příchodu na webové stránky.

SOUBORY COOKIE A SLUŽBY GOOGLE

Webové stránky používají ke svému provozu tzv. "cookies". Webové stránky také využívají službu Google Analytics a případně další služby poskytované společností Google, Inc. ("Google"). K používání souborů cookie dochází také v souvislosti s používáním těchto dalších služeb.

Co jsou to soubory cookie a jak souhlasíte s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory uložené v počítači nebo jiném elektronickém zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analyzovat způsob používání webového rozhraní.

Používáním webového rozhraní souhlasíte s používáním souborů cookie a se zpracováním údajů o vás společností Google a naší společností způsobem a pro účely podrobněji popsané na webovém rozhraní. O používání souborů cookie jste byli informováni při prvním přístupu k webovému rozhraní.

Můžete nějak zabránit ukládání souborů cookie do svého počítače?

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Pokud si nepřejete být součástí statistik Google Analytics, můžete použít možnost blokování. Upozorňujeme, že pokud odmítnete používání souborů cookie, je možné, že nebudete moci plně využívat všechny funkce webových stránek.

Jak Google data používá?

Pokud máte zájem dozvědět se více o tom, jak společnost Google využívá údaje, které shromažďuje při používání webového rozhraní, klikněte na následující odkaz: Jak vyhledávat na Googlu používá údaje, když používáte webové stránky nebo aplikace našich partnerů

Činnosti spojené s opětovným uvedením na trh

Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme služby jako Sklik od Seznam.cz, AdWords od Google, ­případně další. Pro vás to znamená, že se vám při procházení internetu zobrazují reklamy na produkty, o které jste již v minulosti projevili zájem, například návštěvou našich webových stránek. Tyto služby využívají informace ze souborů cookie, aby se dozvěděly o vašem pohybu na webu pro výše popsané účely. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace pro tyto účely použity, musíte odpovídajícím způsobem nastavit svůj internetový prohlížeč (nastavit prohlížeč tak, aby blokoval ukládání informací o prohlížení webu).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány pro účely uvedené níže:

1) Registrace klienta v informačních systémech České mincovny a zasílání informačních oznámení.

Registrace klienta je důležitá zejména proto, aby bylo možné navázat budoucí obchodní vztahy a informovat klienta o probíhajících obchodních operacích (rezervace, objednávky, faktury atd.). Rozsah poskytnutých údajů klienta odpovídá potřebám pro budoucí obchodní jednání. Klient uvede jméno a příjmení, fakturační adresu, e-mail a případně další nepovinné údaje.

Pro tento účel zpracování je udělen souhlas Klienta, který může být kdykoliv odvolán, a to stejným způsobem, jakým byl získán, tj. v případě registrace zákaznického účtu Klientem prostřednictvím webových stránek www.ceskamincovna.sk - po přihlášení do svého zákaznického účtu, v případě registrace na prodejních místech může Klient souhlas odvolat na kterémkoliv prodejním místě České mincovny.

2) Zasílání obchodních sdělení

Zasílání obchodních oznámení slouží k informování klienta o probíhajících marketingových aktivitách a nabídkách České mincovny. Rozsah poskytovaných údajů je omezen na e-mailovou nebo poštovní adresu, jméno a příjmení.

Za tímto účelem je oprávněný zájem správce uplatňován pro poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) v případě, že je s klientem již navázán obchodní vztah. V případech, kdy nebyl navázán obchodní vztah, musí klient udělit souhlas pro tento účel zpracování. V obou výše uvedených případech je možné kdykoli odstoupit, a to buď v zápatí každého e-mailového obchodního sdělení, nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

3) Zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu

Zpracování osobních údajů Klienta za účelem oprávněného zájmu je především za účelem ochrany práv České mincovny. V této souvislosti se zaznamenávají osobní údaje klienta, který projeví zájem o návštěvu oblasti, která vyžaduje zvýšenou úroveň bezpečnosti (např. výrobní oddělení společnosti).

4) Zpracování za účelem plnění smlouvy

Pro účely plnění smlouvy zpracovává Česká mincovna osobní údaje klienta v souvislosti s platně uzavřenými smlouvami podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení EU 2016/679 a § 13 zákona č. 18/2018 Z. z.

5) Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů

Česká mincovna dodržuje všechny platné právní předpisy Slovenské republiky a EU pro účely zpracování osobních údajů klienta v níže uvedených případech:

 • Osobní údaje klienta v souvislosti se všemi účetními doklady musí být uchovávány po zákonem stanovenou dobu.
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH
  • Zákon č. 431/2003 Z. z. o účetnictví
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. daňový řád.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyřízení vaší objednávky.

2) Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klient vždy poskytuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolně a má možnost jej kdykoli odvolat, ať už zcela nebo zčásti. Klient může svůj souhlas odvolat několika způsoby:    

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu na webových stránkách společnosti.
 • Na základě e-mailové žádosti zaslané na adresu info@ceskamincovna.sk.
 • Písemnou žádostí zaslanou na adresu sídla společnosti.
 • prostřednictvím odkazu pro odhlášení z odběru v zápatí každého obchodního sdělení.

Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Klientem může Česká mincovna zpracovávat osobní údaje pouze v případech, kdy existuje jiný účel zpracování, a to pouze v rozsahu, který je tomuto účelu přiměřený.

ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Česká mincovna je správcem osobních údajů klientů a hlavním zpracovatelem těchto údajů. S ohledem na poskytování nezbytných služeb klientovi (např. přeprava zboží, zasílání e-mailů apod.) vstupují do zpracování i další společnosti, které tyto služby České mincovně poskytují. Česká mincovna má se všemi zpracovateli uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, která deklaruje ochranu osobních údajů klienta. Seznam spolupracujících ­společností:

 • STAPRO - podpora informačního systému,
 • AutoCont CZ sro - podpora informačního systému,
 • G2 server CZ sro - server hosting,
 • Microsoft Azure - hostování serverů,
 • Poštovní služba - zasílání oznámení,
 • ClickDimension - Zasílání obchodních oznámení,
 • Slovenská pošta - doručování zboží,
 • Loomis - dodání zboží,
 • FEDEX - doručení zboží,
 • ORIS - kamerová technologie,
 • HomeCredit jako, - pouze v případě objednávek se způsobem platby na splátky,
 • Google - webová analytika a online marketing,
 • Heureka - hodnocení spokojenosti s nákupem, 

Jak jste již byli informováni při objednávce, společnost Česká mincovna, a.s. předává e-mailové adresy zadané při dokončení objednávky provozovateli portálu www.heureka.sk za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem na webových stránkách. Provozovatel portálu www.heureka.sk je ve vztahu k České mincovně v pozici zpracovatele - předávané osobní údaje jsou tedy zpracovávány za účelem měření spokojenosti s nákupem výhradně pro Českou mincovnu SK, s.r.o. a nejsou zpracovávány pro její vlastní účely.

 • C.Profit - zpracování účetnictví a mezd,
 • Česká mincovna a.s.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM SUBJEKTŮM

Česká mincovna nepředává osobní údaje klienta jiným než výše uvedeným subjektům. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze subjektům oprávněným ze zákona, jako jsou orgány činné v trestním řízení apod.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou osobní údaje klienta zpracovávány, závisí na účelu zpracování. Jednotlivé doby zpracování jsou podrobněji uvedeny níže:

 • Registrace klienta v informačním systému na základě souhlasu s registrací:
  • Souhlas klienta se uděluje na dobu 3 let, poté již nebudou údaje klienta zpracovávány.
  • Pokud klient během tříleté lhůty souhlas odvolá, nebudou jeho údaje dále zpracovávány.   
 • Zasílání obchodních oznámení:
  • Souhlas klienta se uděluje na dobu 3 let, poté již nebudou údaje klienta zpracovávány.
  • Pokud klient během tříleté lhůty souhlas odvolá, nebudou jeho údaje dále zpracovávány.  

Zpracování údajů z důvodu oprávněného zájmu:

Údaje klienta budou zpracovávány pouze po dobu trvání oprávněného zájmu.

Zpracování za účelem plnění smlouvy:

Údaje klienta budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k řádnému plnění smluvních povinností.     

Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů:

Údaje klienta budou zpracovávány pouze po dobu trvání zákonného důvodu. 

PRÁVA KLIENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klientům jsou v souvislosti se zpracováním osobních údajů přiznána nová práva, která jsou uplatňována v obecném nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. Česká mincovna bude svým klientům v těchto právech vždy vycházet vstříc, a proto zde v případě potřeby naleznete formuláře, které můžete využít k uplatnění níže uvedených práv. Vyřízení žádosti klienta bude provedeno v souladu s nařízením nejpozději do 30 dnů od jejího podání. 

1) Právo klienta na přístup k osobním údajům

Přístupem k osobním údajům se rozumí právo Klienta získat od České mincovny na základě jeho aktivní žádosti informaci (potvrzení) o tom, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a dále má právo získat následující informace:  

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny,
 • předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je nezíská od klienta,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Jedná se o obdobu práva na přístup k osobním údajům podle § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů.

2) Právo klienta na výmaz nebo opravu osobních údajů

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje jinými slovy povinnost České mincovny zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • Klient souhlas odvolá a pro zpracování již neexistuje žádný právní základ,
 • Klient vznese námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení.           

Právo na výmaz se proto uplatní pouze v uvedených okamžicích, tj. když nastane daná okolnost. Většina vyjmenovaných případů je uvedena i v § 23 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů nebo vyplývá z jeho podstaty.

Právo na opravu osobních údajů znamená, že klient může požádat Českou mincovnu o opravu svých údajů, pokud jsou nepřesné nebo nesprávné, a Česká mincovna je pak povinna opravu provést.

3) Právo omezit zpracování osobních údajů klienta

Klient má právo na to, aby Česká mincovna omezila zpracování jeho osobních údajů v následujících případech:

 • Klient popírá přesnost osobních údajů po dobu nezbytnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a klient odmítá osobní údaje vymazat a místo toho požaduje omezení jejich používání.
 • Česká mincovna již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Klient vznesl námitku proti zpracování podle § 21 odst. 1 § 27 zákona č. 18/2018 Z. z. do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody České mincovny převažují nad oprávněnými ­důvody Klienta.

Pokud bylo zpracování omezeno na základě výše uvedených případů, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. Klientovi, který získal omezení zpracování na základě výše uvedených případů, Česká mincovna předem oznámí, že omezení zpracování bude zrušeno.

4) Právo na přenositelnost osobních údajů klienta

Právo na přenositelnost je zcela novým právem klienta, jehož podstatou je možnost získat za určitých podmínek osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl České mincovně, k předání jinému správci.

 Společné podmínky pro uplatnění práva na přenositelnost:

 • zpracování musí být založeno na právním důvodu souhlasu nebo smlouvy,
 • zpracování probíhá automaticky.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

5) Právo klienta vznést námitku

Klient má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů, a to z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné ­moci svěřené správci,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů České mincovny nebo třetí strany.

Česká mincovna nebude osobní údaje Klienta dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Klienta, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Do jisté míry to odpovídá právu na vysvětlení podle § 27 zákona. O ochraně osobních údajů.

Klient má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

PODMÍNKY PRO ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Česká mincovna prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická, procesní a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jí pověřené osoby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu v online formuláři, zadáním objednávky/rezervace nebo uzavřením smlouvy s Českou mincovnou, a to jak prostřednictvím webových stránek společnosti, tak prostřednictvím obchodních zástupců nebo partnerů společnosti. Každým z výše uvedených úkonů potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Aktuální verze zásad ochrany osobních údajů je vždy zveřejněna na adrese www.ceskamincovna.sk.

Česká mincovna
Loading...