Mincovna se připojila k oslavám Světového dne Červeného kříže

18.05.2022

„Bylo nám ctí zúčastnit se slavnostního setkání ke Světovému dni Červeného kříže & Červeného půlměsíce v Senátu Parlamentu České republiky,“ zní v jablonecké firmě. Za Českou mincovnu předávala symbolické šeky na částku přesahující šest set tisíc korun na humanitární činnost ČČK její mluvčí Lenka Klimentová. Mincovna opět také dodala stříbrné medaile Děkujeme pro oceněné za jejich přínos ostatním v souvislost s válečným konfliktem.

„Jde o společný projekt, který jsme odstartovali už v době pandemie,“ vysvětlila mluvčí mincovny s tím, že potřeba a možnost poděkovat umělecky ztvárněným ryzím kovem jako dárkem trvalé hodnoty neztratila po překonání koronaviru nic na významu. „Stále budou zástupy dobrovolníků se srdcem na dlani pomáhat potřebným. Od začátku invaze na Ukrajinu stojí Červený kříž v první linii pomáhajících, ať u nás v centrech pomoci nebo přímo organizuje převoz zdravotnického materiálu, sanitek a vybavení do válkou zmítané země,“ poznamenala Klimentová.

Slavnostní shromáždění, nad kterým převzal záštitu předseda Senátu, Miloš Vystrčil, se konalo v Hlavním sále Senátu 9. května. Senátorka Miroslava Němcová vysoce ocenila dobrovolnou práci Červeného kříže, která má v našich zemích dlouhou tradici, a je významná zvláště v dnešní humanitární obtížné situaci poznamenané zejména válkou na Ukrajině. V hlavním projevu prezidenta ČČK Marka Jukla zazněl mimo jiné důraz na význam mezinárodního humanitárního práva v dobách ozbrojených konfliktů, které jednak chrání oběti válek a také dává světu měřítko pro posuzování chování ozbrojených sil.

Tou nejdůležitější částí shromáždění bylo předání ocenění dlouhé řadě těch, kteří svou prací přispívají k plnění poslání Červeného kříže nebo nám svou podporou umožňují pomáhat. „Jsme rádi, že jsme mohli ocenit na sedm desítek z nich, ať již Pamětním listem, vyznamenáním ČČK Za dlouholetou práci, plaketou Za záchranu života, či dokonce nejvyšším oceněním - Medailí Alice Masarykové. Nesmíme zapomenout ani na Děkovné uznání spojené s medailí Děkujeme raženou pro ty, kteří se zasloužili o pomoc obětem války na Ukrajině,“ uvedl za vedení ČČK, ředitel úřadu Josef Konečný.

Česká mincovna
Loading...