Pomozme Ukrajině

04.03.2022

Pod vlivem válečných událostí ve východní Evropě Česká mincovna rozšiřuje své charitativní aktivity.

Prvním krokem se stala přímá finanční podpora Červeného kříže ve výši 300 000 Kč. Dvě třetiny této částky podpoří veřejnou sbírku zdravotnického materiálu v Česku (účet s číslem 333999/2700, variabilní symbol 1502) a jedna třetina putuje na Slovensko.

Druhým dobročinným krokem se stalo prohloubení spolupráce České mincovny a Červeného kříže v rámci dlouhodobého projektu s názvem „Děkujeme“.

Speciální pamětní medaile „Děkujeme“ vznikly v roce 2020, aby pomáhaly v době pandemie, ale stejně dobře pomohou i v čase války. Z prodeje každé zlaté, stříbrné nebo mosazné ražby odevzdává Česká mincovna 500, 200 nebo 70 Kč na Fond humanity Českého červeného kříže.

„Bereme jako občanskou povinnost postavit se po bok státu a neziskových organizací. Rozhodli jsme se zapojit do přímé pomoci lidem na Ukrajině a jako prostředníka jsme zvolili organizace Český červený kříž a Slovenský červený kříž, které mají přímé napojení na své ukrajinské kolegy,“ uvedl ředitel České mincovny Michal Drtina s tím, že humanitární pomoc má velký smysl zejména ve chvíli, kdy je koordinovaná a přesně cílená.

„Velmi mě těší, že se Česká mincovna řadí mezi ty, kdo nám umožňují pomáhat. Válka, kterou nikdo nečekal, vstoupila do životů milionů lidí na Ukrajině a naším posláním je jejich utrpení alespoň zmírňovat. S příspěvkem České mincovny se to nám a našim ukrajinským kolegům bude dařit zase o něco lépe,“ hodnotí spolupráci s Českou mincovnou prezident Českého červeného kříže Marek Jukl. Pomoc se dostává přímo k potřebným, a tak je naplněna humanitární zásada, že utrpení je třeba mírnit přímo v místě jeho vzniku.

Česká mincovna v současnosti podniká ještě další kroky, které si kladou za cíl soustředit smysluplnou a adekvátní podporu Ukrajině, kterou pustoší válka. „Na Fond humanity Českého červeného kříže věnujeme i část výtěžku z prodeje letošní sady oběžných mincí s motivem Prahy. Objem této finanční pomoci bude činit zhruba čtvrt milionu korun,“ konkretizoval další pomoc marketingový manažer České mincovny Jaroslav Černý.

Další informace o tom, jak můžete podpořit Ukrajinu prostřednictvím Českého červeného kříže, najdete na dárcovském portálu.

Česká mincovna
Loading...