Pravidla soutěže "Vyhrajte vstup na slavnostní ražbu s Pavlem Nedvědem UKONČENO

16. 3. 2017

Pořadatel a organizátor: Česká mincovna, a.s., U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou, IČ: 28737016

DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá od 16. 3. 2017 do 14:00 hod. 17. 3. 2017.

Vyhodnocení soutěže proběhne v 15:00 hod. dne17. 3. 2017.

PODMÍNKY ÚČASTI: Účastník se zapojí a zaregistruje do soutěže správným zodpovězením na soutěžní otázku u soutěžního příspěvku na firemním profilu České mincovny na Facebooku.

VÝHRA: Výhry budou určeny dle vzorce: Y účastníků se správnou odpovědí / 3 (vstupenky) = X, každý x-tý účastník soutěže získává vstup. Výsledek (číslo X) bude zaokrouhlen směrem dolů na celé číslo.

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Oznámení výherce se uskuteční na firemním profilu České mincovny na Facebooku formou příspěvku. Nebude-li výherce reagovat na zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

VÝHRY: Výhra: 3x vstupenka do České mincovny na slavnostní ražbu Pavla Nedvěda

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE: Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele porušili pravidla soutěže.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na webovské stránce www.ceskamincovna.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.

Česká mincovna
Loading...