Pravidla soutěže Váš příběh - Váš klenot UKONČENO

11. 8. 2016

Pořadatel a organizátor: Česká mincovna, a.s., U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou, IČ: 28737016

PODMÍNKY ÚČASTI

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická zletilá osoba s doručovací adresou v České republice.

Účastník se zapojí a zaregistruje do soutěže výhradně tak, že pošle fotografii na dané téma na email michala.duchacova@mint.cz s předmětem SOUTĚŽ VÁŠ PŘÍBĚH - VÁŠ KLENOT..

Přijaté soutěžní fotografie zveřejníme v soutěžním albu 2. kolo soutěže Váš příběh - Váš klenot. V každém kole vyhrávají 2 soutěžící s největšími počty hlasů „To se mi líbí“.


3. KOLO SOUTĚŽE

27. 10. 2016

Vážení soutěžící,
po předchozích zkušenostech z druhého kola soutěže jsme rozhodli, že třetí kolo soutěže nevyhlásíme. Děkujeme za pochopení.


2. KOLO SOUTĚŽE - MOJE ŠTĚSTÍ

- fotografie na téma „Moje štěstí“ by měla představovat Váš šťastný okamžik  Připište nám k fotce vaše jméno a krátký příběh, stačí pár vět.

Soutěžní dílo zaslané do soutěže musí splňovat následující technické náležitosti: fotografie o velikosti max. 2MB.


DOBA TRVÁNÍ

Soutěž probíhá dle popisu specifikovaného níže. Celkem proběhnou tři soutěžní kola v měsících srpen, září, říjen 2016, která budou postupně zveřejňována.

 - zasílání fotek do soutěže od 8. 9. 2016 do 23:59 hod. dne 19. 9. 2016

- zveřejnění v albu 2. kolo soutěže Váš příběh - Váš klenot a soutěž o nejvíce "To se mi líbí" od 20. 9. do 23:59 hod. dne 27. 9. 2016

Vyhodnocení soutěže proběhne ve 14:00 hod. následujícího dne po ukončení soutěžního kola. Všechna soutěžní díla přijatá po termínu nebudou zařazena do soutěže.


ZMĚNA VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:

27. 9. 2016

Je nám líto, ale z důvodu podezření na porušení pravidel jsme se rozhodli všechny hlasy udělené ve 2. kole anulovat a soutěž předčasně ukončit. Chceme zachovat ducha fair play, proto o výherci rozhodne odborná porota České mincovny. Vyhlášení proběhne zítra ve 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení a věříme, že nám zachováte přízeň.


OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Předání cen proběhne po domluvě buď na jedné z našich prodejen v rámci otevírací doby, nebo zasláním prostřednictvím České pošty .

Náklady na dodání hradí organizátor soutěže. Nebude-li výherce reagovat na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

VÝHRY

Výherce v soutěži bude určen dle největšího počtu „To se mi líbí“. V každém kole vyhrávají 2 soutěžící s největšími počty.

2. kolo 2x Stříbrná mince Crystal Coin Pro štěstí

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí ve hře vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu výherců na stránkách www.ceskamincovna.cz případně v newsletteru rozesílaném pořadatelem, a dále s tím, aby pořadatel po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, zejména pak e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou na adrese sídla pořadatele nebo elektronickou formou na e-mail mince@mint.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla vytvořená na základě jednání proti pravidlům soutěže, a ani soutěžní díla, které budou svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Soutěže se nemůže zúčastnit výherce předchozích kol soutěže.

Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele porušili pravidla soutěže.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na webovské stránce www.ceskamincovna.cz/vasklenot, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.

Česká mincovna
Loading...