Přemýšlíte nad investicí do zlata? Česká mincovna pro vás připravila průvodce

20.10.2016

Žlutý kov po tisíce let na celém světě slouží jako všeobecně respektované a přijímané platidlo a žádná jiná měna se s ním v tomto ohledu nemůže měřit. Kombinuje v sobě estetickou krásu i finanční jistotu, a tak imponuje sběratelům umění i investorům, kteří hledají bezpečný přístav v rozbouřených vodách současného světa. Zlato představuje nenahraditelnou konzervativní investici, která vám ve střednědobém až dlouhodobém horizontu pomůže rozložit riziko ztráty a zároveň umožní zhodnotit vaše úspory v nadprůměrné výši.

sv_jan_nepomucky_40_dukatu_au_std_img_02.jpg

Popiska fotky: Zlato bylo symbolem moci a luxusu ve starém Egyptě, v koloniální Anglii a je jím i na současné Wall Street. Díky České mincovně z Jablonce nad Nisou máte však jeho lesk na dosah ruky také vy. Autor: Česká mincovna

Na současném trhu se zlatem je obtížné se zorientovat i pro zkušené investory a sběratele, natož pro úplné nováčky. Proto jsme nepřeberné množství forem žlutého kovu pro přehlednost rozdělili do šesti kategorií:

1. Investiční mince a slitky

2. Pamětní mince

3. Pamětní medaile

4. Smart mince České mincovny

5. Virtuální zlato

6. Historické mince

Rozdílné formy zlata mají své přednosti, ale také nevýhody. Následující přehled vám pomůže zjistit, která je pro vás ta pravá.

1. Investiční mince a slitky

Investiční slitky mají podobu litých cihliček či ražených destiček. Renomovaní výrobci je nabízejí v řadě rozličných hmotností, což vám umožní snadno regulovat, kolik peněz do zlata uložíte. Podobně jsou na tom zahraniční investiční mince, které světové mincovny vydávají v řadě nominálních hodnot a velikostí. Přestože, na rozdíl od slitků, na sobě tyto mince mají ražený reliéf, jejich umělecká či sběratelská hodnota je prakticky nulová – vycházejí totiž v neomezeném nákladu a můžeme je s trochou nadsázky označit za „slitek s obrázkem“.

Mezi nejuznávanějšími investičními mincemi světa najdeme rakouskou minci Wiener Philharmoniker, minci American Eagle raženou v USA, čínskou Pandu, jihoafrický Krugerrand, kanadský Maple Leaf nebo minci protinožců Australian Kangaroo.

84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg

Popiska fotky: Investiční slitky a mince typu Wiener Philharmoniker se na první pohled zásadně liší, ale jejich investiční účel je totožný. Autor: Česká mincovna

„Ceny investičních slitků a mincí jsou přímo závislé na vývoji cen drahého kovu na komoditní burze, v případě mincí také na vývoji příslušné měny. Tento způsob investování do zlata je proto vhodný pro ty, kdo nechtějí připlácet za přidanou numismatickou hodnotu v podobě jedinečného uměleckého zpracování pamětních mincí,“ říká Radek Šulta, ředitel České mincovny.

Významnou předností investičních slitků a investičních mincí je jejich značná likvidita, tedy schopnost se pohotově přeměnit na peníze. Prakticky kdekoliv na světě je můžete zpeněžit za předem stanovenou cenu.

2. Pamětní mince

Většina států vydává vedle oběživa také své vlastní pamětní mince a Česká republika není výjimkou. Pro náš stát tyto pamětní mince emituje Česká národní banka. Jsou zajímavou alternativou pro investory, kteří chtějí využít předností drahého kovu, ale zároveň je láká umění, jehož hodnota s časem poroste a může mnohonásobně převýšit hodnotu samotného drahého kovu.

Případný růst hodnoty pamětní mince ovlivňuje vedle kvalitního uměleckého zpracování také omezení emisního nákladu. Pamětní mince se totiž razí v přísně limitovaných sběratelských sériích a nezřídka se stává, že se na všechny sběratele nedostane. Člověk, kterému bude exemplář ve sbírce chybět, ho pak rád odkoupí za zvýšenou cenu.

84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg

Popiska fotky: Česká národní banka vydává zlaté pamětní mince s nominálními hodnotami 5 000 a 10 000 Kč – připomínají architektonické divy a stěžejní události českých dějin. Autor: Česká mincovna

Nevýhodou českých pamětních mincí je omezení jejich tematického zaměření – jednotlivé motivy jsou totiž vždy spjaty s národní historií, architekturou, kulturou atd., a světové či současné české motivy se tak na nich nikdy neobjeví. Některé sběratele pak může odrazovat také poměrně velký emisní náklad v řádech tisíců kusů.

3. Pamětní medaile

Medaile nemusejí mít jen podobu vojenského vyznamenání či sportovního ocenění – existují také tzv. pamětní medaile. Netrénované oko si je snadno splete s mincemi, od kterých se liší absencí nominální hodnoty. Medaile proto nejsou legálním platidlem.

Protože k výrobě mincí je zapotřebí svolení státu, které ve většině případů nelze získat, razí soukromé podniky namísto toho pamětní medaile. Nad výrobou medailí nebdí státní autorita v podobě centrální banky, a mohou tak mít téměř libovolnou podobu – hmotnost, tvar i téma. Vznikají nevšední umělecké kousky včetně těch kontroverzních.

84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg

Popiska fotky: Na pamětních medailích se na rozdíl od mincí může objevit jak obdivovaný Tomáš Garrigue Masaryk, tak i zatracovaný Klement Gottwald – taková je série Českoslovenští prezidenti České mincovny. Autor: Česká mincovna

Sběratelům pamětních medailí dále imponuje výrazně limitovaný emisní náklad, který v některých případech čítá desítky, či dokonce pouhé jednotky kusů. Řada medailí je pak obohacena o doplňkové materiály v podobě luxusních balení či odborných pojednání.

84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg

Popiska fotky: Karel IV. letos oslavil 700. výročí narození a kilogramových zlatých medailí s jeho podobiznou bylo vyraženo pouhých 50 kusů. Na Václava Havla, který by letos oslavil 80. narozeniny, pak Česká mincovna vzpomněla nevšední nekruhovou medailí zesnulého sklářského designéra Bořka Šípka, v jejímž středu je zasazena lupa na hledání demokracie. Autor: Česká mincovna

Nevýhodou zlatých pamětních medailí je zatížení jejich ceny daní z přidané hodnoty, což je oproti dalším investičním produktům prodražuje.

4. Smart mince – to nejlepší z obou světů

Smart mince“ jsou investičně-sběratelský produkt České mincovny, který kombinuje přednosti pamětních mincí, tj. nominální hodnotu a osvobození od DPH, s přednostmi pamětních medailí, které spočívají v bohatých umělecky zpracovaných motivech a výrazně limitovaných emisních nákladech.

84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg

Popiska fotky: Smart mincím se meze nekladou. Mohou být zasvěceny tuzemským tématům i těm vyloženě světovým – letos se na nich objevily například motivy Hurvínka a potopení Bismarcku. Autor: Česká mincovna

Česká mincovna získala pro vydávání Smart mincí licenci od tichomořského ostrova Niue, který na svá platidla zájemcům umožňuje razit téměř libovolné motivy. Ostrov je však volně přidružen k Novému Zélandu, a každá mince proto musí nést jeho atributy – portrét panovnice Commonwealthu Alžběty II. spolu s nominální hodnotou vyjádřenou v novozélandských dolarech (NZD).

84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg

Popiska fotky: Smart mince imponují sběratelům i investorům. Letošní ražba svatého Víta zkombinovala atraktivní téma českého patrona s 348,5 gramy ryzího zlata osvobozeného od DPH. Navíc vyšla v nákladu pouhých 50 kusů. Autor: Česká mincovna

Smart mince jsou ideálním produktem pro sběratele, který sbírá výhradně mince, ale chce mít možnost volby z pestré nabídky motivů, a investora, který přemýšlí o svém portfoliu ve střednědobém horizontu.

Nevýhodou Smart mincí je svázání podoby jejich averzní strany zákonnými náležitostmi zahraničního poskytovatele licence – britská panovnice se objevuje i na ryze českých tématech.

5. Virtuální zlato

Vedle fyzického vlastnictví zlata existuje ještě možnost uložit finanční prostředky do podílových fondů či investičních certifikátů – jde o tzv. kolektivní investování do zlata.

„Vysoká likvidita tohoto modelu však s sebou přináší specifická rizika. Česká mincovna proto nabízí pouze individuální fyzické vlastnictví zlata – v takovém případě jste výhradními vlastníky každého slitku, mince či medaile a za žádných okolností vám, na rozdíl od papírového zlata, nikdo nemůže upřít vlastnické právo,“ říká Radek Šulta.

6. Historické mince

Sběratel, který se chce zaměřit na historické mince, musí disponovat velkým množstvím volného času, opravdovým zápalem a odbornými znalostmi nejen mincovních dějin.

„Protože sběratel v tomto případě zpravidla nemůže jednoduše nakupovat od subjektu, jakým je například Česká mincovna, musí mít dostatek znalostí a zkušeností, aby nesedl na lep podvodníkům či dokonce padělatelům. Přestože taková sbírka může nabýt nevyčíslitelné hodnoty, troufám si říci, že sběratelství historických mincí je spíše vznešeným koníčkem než investicí,“ říká Lukáš Jokl, marketingový manažer České mincovny.

Zlato vás ochrání před inflací

Inflace, neboli růst cenové hladiny zboží, snižuje kupní sílu peněz, a poškozuje tak vaše úspory. Osvědčeným prostředkem ochrany před tímto znehodnocením je uložení finančních prostředků do zlata. To si totiž na rozdíl od papírových peněz poměrně úspěšně uchovává svoji kupní sílu a významným způsobem kompenzuje růst cen.

Vděčným příkladem je jedna trojská unce zlata (tj. 31,1 g). Ve starověkém Římě za ni bylo možné pořídit kvalitní tógu s příslušenstvím, ve třicátých letech dvacátého století stačila na pořízení kvalitního obleku na míru i s doplňky a totéž si za ni můžeme koupit i v současnosti.

84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg84085-650-1a.jpg

Popiska fotky: Trojská unce je světovým standardem při určování hmotnosti zlata. Jedna unce zlata může mít různé podoby – například pamětní medaile z cyklu Dějiny válečnictví či investiční cihličky. Autor: Česká mincovna

Zlato je bezpečný přístav v bouřlivých dobách

Zlato poskytuje investorům zhodnocení a výnos, ale především bezpečnost. Díky tradici a dobré pověsti ho lze rychle zpeněžit kdekoli na světě, a to i v dobách krize. Je proto nenahraditelnou alternativou papírových peněz pro případ selhání současného peněžního systému.

Žádný investor by neměl vkládat své finance pouze do jednoho druhu investice. Ve vyváženém investičním portfoliu má každá třída aktiv svůj úkol a zlato mezi nimi rozhodně nesmí chybět. Cenové pohyby žlutého kovu jsou totiž vesměs nezávislé na pohybech ostatních aktiv (akcií, dluhopisů, nemovitostí, …), a zlato tak pomáhá diverzifikovat – rozkládat riziko.

Příčina současné popularity zlata? Brexit i prezidentské volby

Velkou krizovou událostí letošního roku se stalo hlasování o Brexitu, tedy odchodu Velké Británie z Evropské unie. Obavy investorů z budoucnosti se projevily v jejich příklonu k investování do zlata – zatímco na konci loňského roku si zlato sáhlo na minima, za první polovinu letošního roku jeho cena vzrostla o 28 %, což představuje nejlepší pololetní výsledek od roku 1974.

Vedle Brexitu, který je jako důležitá příčina současné popularity drahých kovů uváděn nejčastěji, hrají velkou roli americké prezidentské volby a nemocný světový bankovní systém. Ve značné krizi se po prvním pololetí nachází italský bankovní sektor – například akcie nejstarší banky světa Monte dei Paschi di Siena klesly od začátku roku o neuvěřitelných 70 %. Na minimech jsou také akcie klenotu německého finančního sektoru Deutsche Bank, která vloni vykázala rekordní ztrátu.

Kam dále? Nakupte zlato od renomovaného dodavatele

Zaujala vás možnost uložení peněz do zlata? Neváhejte a navštivte některou z kamenných prodejen České mincovny, kde si zlaté mince, medaile i slitky můžete v klidu prohlédnout. Zkušení odborníci vám pomohou s výběrem produktu, který je pro vás ten pravý.

Prodejny České mincovny:

·         Praha – Na Příkopě 24, v pasáži České národní banky

·         Brno – Rooseveltova 20, naproti Mahenovu divadlu

·         Jablonec nad Nisou – Mírové náměstí 15, naproti radnici

Česká mincovna provozuje rovněž přehledný e-shop, který najdete na ceskamincovna.cz.

Služby České mincovny však nekončí u jednorázového prodeje zlata – do žlutého kovu totiž můžete také spořit! Za tímto účelem vznikl specializovaný investiční portál ČM Aurum, který nabízí řadu zajímavých investičních služeb. Najdete ho na webových stránkách cm‑aurum.cz.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte využít zákaznickou linku České mincovny na čísle +420 483 513 513, kde si zároveň můžete domluvit osobní konzultaci na jedné z prodejen.

Máte doma zlatý poklad a chcete znát jeho cenu?

Numismatik a autorizovaný expert České mincovny vám každou středu od 16:00 do 18:00 v pražské prodejně poskytne zdarma pomoc a odbornou konzultaci při ocenění vaší sbírky!

Česká mincovna
Loading...