Známe Slovenku roku 2024

28.06.2024

Záverom júna bolo ukončené hlasovanie v 16. ročníku prestížnej ankety Slovenka roka. Teší nás, že Česká mincovňa aj tentokrát mohla byť jedným z hrdých partnerov podujatia.

Poznáte najinšpiratívnejšie dámy od Tatier k Dunaju?

Každá laureátka víťazkou

Titul Absolútna Slovenka roka 2024 získala pani Ing. Alena Vanková, ktorej srdečne blahoželáme!

Spoznali sme tiež individuálne ocenené dámy v deviatich kategóriách, reprezentujúcich rôzne sféry života na Slovensku:

  • biznis a manažment – Alena Vanková,
  • umenia a kultúra – Katarína Žiak,
  • médiá a komunikácia – Simona Frantová,
  • veda a výskum – Lenka Lorencová,
  • podpora mladých talentov – Alica Virdzeková,
  • vzdelávanie – Martina Murgašová,
  • šport – Danka Barteková,
  • charita – Lívia Matulová Osvaldová,
  • zdravotníctvo – Henrieta Földesová.

V kategórii veda a výskum uspela Lenka Lorencová, samostatná vedecká pracovníčka Chemického ústavu SAV, ktorá sa vo svojej práci orientuje na využitie progresívnych nanomateriálov „MXénov“ ako možných biosenzorov v diagnostike onkologických ochorení. Teší nás, že ocenenie jej mohla odovzdať priamo zástupkyňa Českej mincovne SK Ľudmila Fülöpová.

Na tomto mieste by sme sa radi poďakovali každej jednej nominovanej Slovenke. Patrí vám naša nesmierna úcta za to, že každý deň robíte život v našej krajine lepším, a že ju vzorne reprezentujete aj za hranicami.

Pre nás je každá laureátka víťazkou!

Aj preto nás teší, že sme týmto inšpiratívnym a činorodým dámam mohli venovať 27 tematických medailí Slovenka roka, vyrazených len pre túto príležitosť.

Pevne veríme, že vždy, keď sa na medaily pozriete, vyčaria vám úsmev na tvári a zahrejú vás krásnymi spomienkami.

Ďakujeme, že ste!

Váš slovenský tím Českej mincovne

Česká mincovna
Loading...