REZERVOVAT můžete u České mincovny produkty, které teprve chystáme. Oproti tomu produkty, které již vyšly, můžete přímo OBJEDNÁVAT.

Možnost vytváření rezervací je podmíněna registrací zákazníka. Registrovat se můžete zde. Zboží, které ještě nebylo vydáno, je pak možné rezervovat v emisním plánu České mincovny nebo přímo u konkrétního produktu kliknutím na tlačítko Rezervovat.

Přehled existujících rezervací najdete ve svém zákaznickém účtu v sekci Rezervace. 

Rezervaci lze vytvořit na maximální povolené množství daného produktu. Limity jsou nastavené na ochranu našich stálých zákazníků a sběratelů a není povoleno tyto limity jakýmkoliv způsobem obcházet. Při zjištění více rezervací jednoho zákazníka, kdy překročil maximální povolené množství daného produktu, je Česká mincovna oprávněna takové rezervace vystornovat nebo přesunout na pozici náhradníka.

Příjem rezervací

Emisní plán České mincovny na následující rok vydáváme zpravidla na podzim stávajícího roku. Zákazníky o tom informujeme prostřednictvím e-mailu nebo poštovní zásilky. Od okamžiku zveřejnění chystaných produktů na našem e-shopu je možné vytvářet rezervace na jednotlivé tituly i na kompletní sběratelské série.

Jednotlivé rezervace našich zákazníků jsou v systému průběžně evidovány a později vyřízeny v pořadí, v jakém jsme je obdrželi. V rezervačním systému je vytvářen seznam žadatelů, a to bez ohledu na emisní limit daného produktu – po vyčerpání emisního limitu systém přijímá rezervace i nadále, ale tito zájemci jsou zařazeni na pozici náhradníka.

Cena zboží, která je uvedena u rezervovaného produktu, je pouze orientační. Odpovídá situaci, kdy byla položka na e-shopu zveřejněna, a může se změnit. Skutečná prodejní cena bude zobrazena až bezprostředně před emisí daného produktu.

Z tohoto důvodu jsou přijaté e-shopové rezervace oboustranně NEZÁVAZNÉ.

Zpracování rezervací

Přibližně týden před emisí a před oficiálním spuštěním prodeje jsou evidovaným zájemcům rozesílány výzvy k potvrzení rezervace, a to v pořadí, v jakém jsme rezervace obdrželi. Tyto výzvy jsou rozeslány takovému množství zájemců, které odpovídá emisnímu limitu.

Ve výzvě vás budeme informovat o skutečné prodejní ceně. Pokud v daném termínu rezervaci potvrdíte a dokončíte objednávku, stává se tato objednávka závaznou.

Potvrzení rezervací

Rezervaci potvrdíte po přihlášení do zákaznického účtu. V přehledu vašich rezervací bude u daného produktu možnost tento produkt objednat a vložit do nákupního košíku. Poté dokončíte objednávku standardním způsobem.

Pokud vaše rezervace nebude potvrzena v daném termínu a vaše závazná objednávka nebude dokončena, rezervace bude stornována. Zboží pak bude automaticky nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí. Tento proces je NEVRATNÝ, a proto si prosím pečlivě hlídejte termín, do kterého můžete rezervaci potvrdit.

Po ukončení prodeje budou zbylí zájemci – náhradníci, kteří výzvu k potvrzení rezervace nedostali – informováni o zrušení rezervace z důvodu nedostatku zboží.

Česká mincovna
Loading...