Pamětní medaile

Pamětní medaile České mincovny jsou vydávány u příležitosti výjimečných výročí, nebo vycházejí pravidelně v podobě sběratelských sérií. Jejich reliéf je věnován žijícím i historickým osobnostem, milníkům dějin, architektonickým skvostům, kulturním či technickým památkám a dalším významným tématům – tuzemským i světovým. Samostatnou skupinu pamětních medailí tvoří repliky historických mincí.

Protože nad vydáváním medailí, na rozdíl od mincí, nebdí státní autorita, nekladou se jejich podobě žádné meze. Mohou tak vznikat nevšední umělecké kousky, které nabízejí široký výběr téměř libovolných hmotností, tvarů, a především témat – včetně těch kontroverzních.

Sady pamětních medailí

Tematické sady v podobě souborů dvou a více ražeb věnujících se společnému tématu nabízejí sběratelům jedinečnou možnost jak do svých sbírek získat ucelené kolekce pamětních medailí České mincovny. Ve většině případů jsou medaile obsažené v sadě samostatně neprodejné a nelze je získat jednotlivě.

Emitent

Rozdíl mezi pamětními medailemi a mincemi spočívá v autoritě, která je vydává. Emitentem (tedy vydavatelem) medailí bývá zpravidla soukromý podnik, jakým je například Česká mincovna, nikoli centrální banka. Z tohoto důvodu medaile nemají nominální hodnotu (jeden z rozhodujících atributů mincí), a tak nejsou ani legálním platidlem.

Náklad

Mezi největší přednosti pamětních medailí patří jejich výrazně limitovaný sběratelský náklad – v některých případech může jít dokonce o pouhé desítky kusů. To omezuje množství vlastníků a značně navyšuje hodnotu medailí ve sbírce.

Kov

Pamětní medaile se razí ze zlata a stříbra. Jejich ryzost, tedy obsah drahého kovu, je vždy maximální – v případě stříbra „999/1000“, u zlata pak „999,9/1000“. Jedinou výjimkou jsou medaile klasifikované jako zlaté dukáty, jejichž ryzost je s ohledem na historickou tradici odlišná. Ryzost použitého kovu je možné zjistit z certifikátu pravosti či pomocí puncovní značky vyražené přímo na medaili.

Dukáty

Slovem dukát se označuje zástupce skupiny historických mincí ražených a používaných na území České republiky od 14. století. Stejné jméno dostávají také moderní medaile České mincovny, jejichž technické specifikace a podoba jsou těmito dobovými platidly inspirovány. Obsahují 3,49 g dukátového zlata (případně násobky této hmotnosti) o ryzosti 986/1000.

Provedení

Většina pamětních medailí České mincovny je označena termínem „proof“. Jedná se o ražby vyrobené pomocí speciálních leštěných razidel – mají zrcadlově lesklou plochu a matný reliéf (na produktových fotografiích bývá tento efekt znázorněn tmavým odleskem). Vyjmutí z ochranného obalu medaili kvality proof znehodnotí – vystaví ji totiž nepříznivým vnějším vlivům. V některých případech ražby vycházejí v kvalitě „standard“ (rovněž b. k. – běžná kvalita) a jejich povrch je kompletně matný – jedná se zpravidla o repliky historických mincí a ražby vyšších hmotností. Ani ty však není žádoucí vyjímat z ochranných kapslí.

Cílová skupina

Pamětní medaile jsou určené především sběratelům. Drahý kov, limitovaný emisní náklad a kvalitní řemeslné zpracování však sběratelský artikl povyšují na investici a ucelená sbírka může svou hodnotou mnohonásobně převýšit prostou cenu drahého kovu.

Příkladem výrazného zhodnocení může být pamětní medaile vydaná k 75. narozeninám Karla Gotta. Ražba o hmotnosti jedné trojské unce (31,1 g) ryzího zlata s pořadovým číslem 77 a emisní cenou 55 000 Kč byla ihned po vyprodání emise vydražena za 80 000 Kč.

Další ukázkou zhodnocení je zlatá medaile o hmotnosti jedné poloviny trojské unce vydaná k uctění památky Václava Havla. Tato ražba se za necelé dva roky zhodnotila o 20 % – emisní cena čítala 25 000 Kč a tržní se vyšplhala na 30 000 Kč. Nárůst ceny medaile proběhl i přes pokles ceny zlata na burze z 1 650 USD na 1 240 USD za jednu trojskou unci, ke kterému došlo ve stejném časovém období.

Česká mincovna
Loading...