Mince

 • vždy se jedná o legální kovová platidla státu
 • emitentem mincí je příslušná centrální banka
 • jejich podoba je svázána zákonnými požadavky emitenta
 • nesou pevně danou nominální hodnotu, měnu a další atributy státu
 • dělí se na oběžné, pamětní a investiční
 • nominální hodnota oběžných mincí odpovídá jejich hodnotě při směně
 • skutečná hodnota pamětních a investičních mincí se liší od nominální

Medaile

 • nezaměňujte je s vojenskými vyznamenáními nebo sportovními oceněními
 • nezaměňujte je s mincemi
 • tradici mají zejména ve střední Evropě
 • nemají nominální hodnotu, a tak nejsou legálním platidlem
 • emitentem medailí není stát, ale soukromý subjekt
 • jejich podobě se nekladou žádné meze
 • dělí se na pamětní a investiční
 • medaile ražené z drahých kovů nesou puncovní značku
Česká mincovna
Loading...