Proč investovat do stříbra?

Zlato není jediným kovem, který by neměl chybět ve vašem investičním portfoliu. Vynikajícím investičním nástrojem je také stříbro a řady konzervativních investorů, kteří mu dávají přednost před zlatem, se rozrůstají. Vedle zajímavého potenciálu zhodnocení totiž nabízí i jedinečné výhody průmyslového kovu.

Vyplatí se investovat do stříbra?

Většina tuzemských domácností dává přednost klasickým investičním nástrojům, jakými jsou stavební spoření nebo penzijní připojištění. Avšak pokud své peníze uložíte více způsoby, rozložíte i nevyhnutelné riziko, které je s investováním spjato. Drahé kovy by proto ve vašem portfoliu neměly chybět.

Na průmysl dnes připadá celých 85 % celosvětové produkce stříbra – je druhou nejpoužívanější průmyslovou komoditou a uplatňuje se zejména při výrobě automobilů a fotovoltaických článků. V současnosti již státy nedisponují strategickými zásobami fyzického stříbra a jeho jediným zdrojem je těžba. Tu není možné jednoduše navýšit – nalezišť ubývá a náklady každým rokem rostou. Spotřeba stříbra tak těžbu dlouhodobě převyšuje a při zachování současné produkce dojde k vytěžení jeho zásob do několika desítek let. To se samozřejmě odrazí na ceně stříbra, která je v současnosti velmi podhodnocená, a tak vyzývá k výhodnému nákupu.

Na investování zbývá pouhých 15 % produkce stříbra. I když je to ve světě investování vzácné, většina analytiků se shoduje na tom, že cena stříbra bude zákonitě růst…

Nákup investičního stříbra je třeba chápat jako dlouhodobou až generační záležitost – například jako alternativu ke spoření na důchod. V tomto případě vystupuje stříbro především jako ochránce před znehodnocením peněžních prostředků.

Jak investovat do stříbra?

Investiční slitky jsou dostupné v mnoha různých hmotnostech a velikostech a jsou vysoce likvidní. Totéž platí pro zahraniční investiční mince, které jsou emitovány v řadě nominálních hodnot. To umožňuje jednoduše regulovat, kolik prostředků investujete. Nabízejí výhodnější cenu za jeden gram, jsou však stoprocentně závislé na výkyvech ceny stříbra na burze.

Pamětní mince České národní banky nebo mince a medaile České mincovny přidávají stříbru rozměr investice do umění. To kompenzuje výkyvy cen drahého kovu a zatížení daní z přidané hodnoty. Omezený emisní náklad a špičkové zpracování činí z mincí a medailí žádaný sběratelský artikl a hodnota ucelené sbírky mnohonásobně převyšuje hodnotu drahého kovu. Investování do mincí a medailí je zajímavou alternativou pro ty, kdo chtějí své finanční prostředky uložit do drahých kovů, ale kromě fyzického kovu chtějí vlastnit také něco, co má svou uměleckou hodnotu, která s léty poroste.

Více informací se dozvíte zde.

Vedle tradičního nákupu investičních produktů vám Česká mincovna nabízí ještě možnost postupného investování prostřednictvím Zlatého spoření.

Zdanění investičního stříbra

Neplátci daně z přidané hodnoty, tj. běžní drobní investoři, nakupují stříbro za plnou cenu včetně DPH ve výši 21 % a při následném prodeji daň nepřipočítávají. Plátci DPH sice také nakupují stříbro za ceny s DPH, avšak mohou si tuto daň v nejbližším zdaňovacím období odečíst. Při prodeji pak cenu navýší o DPH – pokud je protistranou plátce, odečte si daň též, pokud neplátce, daň si odečíst nemůže. V případě stříbrných mincí není jejich nominální hodnota předmětem daně a zatížena je pouze částka nad nominál.

Prodej stříbra je v případě fyzických osob osvobozen od daně z příjmu. Častý a opakovaný prodej by však mohl vyznít jako nepřiznané podnikání. Pokud je stříbro zahrnuto do obchodního majetku pro výkon podnikatelské činnosti, daň z příjmu se na prodej nevztahuje pouze v případech, kdy bylo jeho součástí déle než 5 let.

Česká mincovna
Loading...