Asamat Baltaev, DiS.

9.3.2023

Ako ste sa dostali k práci na minciach a medailách? 

K práci na minciach a medailách som sa dostal vďaka svojej rodine. Môj otec je rytec a vynikajúci kresliar, od detstva ma učil kresliť. V pätnástich rokoch som šiel študovať rytectvo na SUPŠ a VOŠ v Turnove. Po maturite som pokračoval na SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou - na vyššiu odbornú školu s odborom medailérstvo. V škole sa mi podarilo vytvoriť úspešné práce, vďaka ktorým si ma všimla Česká mincovňa, a už od konca druhého ročníka VOŠ som začal prijímať zákazky a zúčastňovať sa rôznych súťaží.

Pamätáte si na svoju prvú realizáciu pre Českú mincovňu?

Moja prvá realizácia pre ČM bola medaila s motívom hradu Kost zo série medailí Hrady. K tejto práci som sa dostal cez semestrálne klauzúrne práce na VOŠ, ktoré boli usporiadané v spolupráci s ČM. Tri najlepšie práce boli ocenené a prvé miesto bolo vybrané na realizáciu.

Dokázali by ste spočítať, koľko ste už za svoju kariéru vytvorili návrhov na mince a medaily?
V škole som ešte vedel, koľko som ich vytvoril, ale po nej som ich prestal počítať. Teraz už nemám tušenie, koľko som ich nakreslil. Mnoho z nich nebolo vybraných na realizáciu, alebo sa nedostali ani do štádia výroby sadrového modelu, ale realizácií mám v tejto chvíli 35.

Ktorá zákazka od Českej mincovne vás potešila najviac, na ktorú najradšej spomínate?
Povedal by som, že najviac ma potešila zákazka na sériu mincí s námetom druhej svetovej vojny. Mám rád bojové scény, ktoré sa dajú zobraziť dynamickou kompozíciou s mnohými realistickými detailmi.

Aká tematika je vám najbližšia?

Každá téma je svojím spôsobom zaujímavá. Rád spracovávam portréty, významné udalosti, budovy alebo technické stavby. Ale keby som mal možnosť si vybrať, určite by to bola bitka.

Ako hľadáte inšpiráciu pre svoju tvorbu, kde najradšej tvoríte?

Pri tvorbe medaily alebo mince je dôležité inšpirovať sa samotnou témou, preto sa snažím získať čo najviac konkrétnych informácií, stále premýšľam nad zadaním, chcem jednoducho zistiť čo najviac. Môžem nad tým premýšľať kedykoľvek, pretože nápad môže prísť kdekoľvek. Potom návrh spracovávam väčšinou v ateliéri.

Máte nejaký tajný sen, niečo, čo by ste chceli dosiahnuť a čo by ste označili za vrchol v kariére medailéra? Čo sa týka môjho sna, to vám nemôžem prezradiť, pretože potom by ste neboli prekvapení. Ale celkovo ide o znalosti v kresbe a sochárstve, vďaka ktorým by som mohol tvoriť oveľa dokonalejšie práce. A na tom už sa pracuje. 

2016

Česká mincovna
Loading...