Stříbrná mince 200 Kč 2020 Vydání čtyř pražských artikulů proof

Stříbrná mince 200 Kč 2020 Vydání čtyř pražských artikulů proof

Stav skladu
Vyprodáno
Datum emise
červenec 2020

Produkt je možné zakoupit také přímo v prodejnách České mincovny

Na produkt nelze uplatnit slevový poukaz.
Orientační výkupní cena produktu je Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.TagBuilder. Výkup probíhá dle pravidel výkupu.

Popis produktu

V roce 2020 uplynulo 600 let od vydání čtyř pražských artikulů. Základní zákon husitského hnutí připomíná stříbrná dvousetkoruna České národní banky vyražená ve špičkové kvalitě proof.

Najprvé: aby slovo Božie po království Českém svobodně a bez překážky od křesťanských kněží bylo zvěstováno a kázáno, jakož Spasitel náš přikazuje. Druhé: aby velebná svátost těla a krve Božie pod oběma zpósobama chleba a vína všem věrným křesťanuom, jimž hřiech smrtedlný nepřekážie, svobodně byla dávána, podlé ustavenie a přikázanie Spasitele. Třetí, že mnozí kněžie a mnišie světským právem panují nad velikým zbožím tělesným, proti přikázaní Kristovu a na přiekazu svému úřadu kněžskému a k veliké škodě pánóm stavu světského: aby takovým kněžím to neřádné panovánie odjato a staveno bylo, a aby podlé Čtenie nám příkladně živi byli a navedeni byli k stavu Kristovu a apoštolskému. Čtvrté, aby všichni hřiechové smrtedlní a zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu Božiemu odporní řádem a rozumně od těch, jenž úřad k tomu mají, v každém stavu byli stavováni a kaženi, a zlá a křivá pověst o tejto zemi aby vyčištěna byla, a tak aby se obecné dobré dálo království a jazyku Českému.“
– Tak znějí čtyři pražské artikuly, ale protože stará čeština nemusí být úplně srozumitelná, je na místě shrnutí. Revoluční program husitského hnutí požadoval svobodný výklad bible, přijímání podobojí, konec světského panování kněží a rovné trestání smrtelných hříchů napříč celou společností.

Ve výtvarné soutěži ČNB zvítězil návrh akademického sochaře Michala Vitanovského. Odborná komise ocenila vynikající ztvárnění osob – zástupců jednotlivých husitských frakcí – u jednacího stolu na averzní straně i promyšlenou kompozici reverzní strany. Ta předkládá ikonické husitské zbraně a symboly jednotlivých artikulů – bibli, hostii a kalich, ruku odmítající peníze a váhy doplněné mečem.

Všechny české mince – pamětní i oběžné – se razí v jablonecké České mincovně.

Specifikace

Číslo
22005-721
Emitent
Česká národní banka
Nominální hodnota
200 Kč
Číslovaná emise
Ne
Certifikát
Ano
Materiál
Stříbro
Ryzost
925 / 1000
Váha
13 g
Průměr
31 mm
Balení
Modrá plastová etue M33
Balení kapsle
Ano
Česká mincovna
Loading...