Vzor 2017

První investiční mince České mincovny představily netradičně realisticky zpracovaného českého lva, který vleže střeží další atributy naší státnosti – svatováclavskou orlici, která je vyvedena na štítu, a Svatováclavskou korunu. Vlastenecký výtvarný návrh mince vytvořil Jaroslav Bejvl, který však v roce 2016 – ve věku 75 let – zemřel a své poslední dílo nestihl dokončit. Osiřelé mince se proto ujal Asamat Baltaev, který původní kresebnou předlohu, jež vycházela z historické ilustrace Věnceslava Černého, převedl do reliéfní podoby.

Vzor 2017 se objevil na všech variantách mince emitovaných v roce 2017. Dále se objevil na vybraných mincích emitovaných v letech 2018 (Ag – 1 oz, 10 oz, 1 kg; Au – 1/25 oz, 1 oz, 5 oz, 10 oz, 1 kg) a 2019 (Ag – 1 oz; Au – 1/2 g, 1/25 oz, 1/4 oz, 1 oz).

Vzor 2018

V roce 2018 se poprvé objevili Čeští lvi vyražení v kvalitě „reverse proof“. Plocha těchto mincí je matná a vystupující reliéf se vyznačuje zrcadlovým leskem. Asamat Baltaev při této příležitosti lehce zasáhl do původní výtvarné kompozice – opis umístil do mezikruží a přidal lipové ratolesti.

Vzor 2018 se objevil na vybraných variantách mince emitovaných v letech 2018 (Ag – 1 oz; Au – 1 oz) a 2019 (Ag – 1 oz; Au – 1 oz).

Vzor 2019

V roce 2019 dostaly všechny mince s hmotností převyšující jednu trojskou unci obměněný kabátek. Asamat Baltaev vyšel z původního výtvarného návrhu, ale opis umístil do mezikruží, přidal lipové ratolesti a ležícího lva vyobrazil v odlišné póze.

Vzor 2019 se objevil na vybraných variantách mince emitovaných v roce 2019 (Ag – 2 oz, 5 oz, 10 oz, 1 kg; Au – 5 oz, 10 oz, 1 kg).

Vzor 2020

V roce 2020 došlo k první velké změně designu, která se dotkla všech variant investiční mince. Asamat Baltaev vytvořil svou vlastní kompozici, ale původní myšlenka zůstala zachována. Reliéf předkládá realisticky ztvárněného českého lva – tentokrát stojícího, se Svatováclavskou korunou na hlavě – a orlici na štítu, která je nově syntézou svatováclavského, moravského a slezského dravce. V roce 2020 se zároveň objevili první Čeští lvi vyražení v kvalitě „proof“ se zrcadlově lesklou mincovní plochou. Další novinkou se pak staly stříbrné kilogramové mince posázené drahými kameny. Nelze opomenout ani první České lvy opatřené inovativním bezpečnostním hologramem Czech Security Check.

Vzor 2020 se objevil na všech variantách mince emitovaných v roce 2020.

Vzor 2021

V roce 2021 se reliéf mincí markantně změnil. Namísto celé šelmy se Asamat Baltaev zaměřil na detailní zpracování lví hlavy z profilu, na které spočívá Svatováclavská koruna. Orlice na štítu se nově přesunula na druhou stranu mince. S tímto vzorem byly vůbec poprvé raženy zlaté mince o hmotnosti deseti kilogramů, jež se zapsaly do knihy rekordů. V roce 2021 se zároveň objevily první dřevěné hodinky, do kterých byla zasazena zlatá mince Český lev o hmotnosti 1/25 trojské unce.

Vzor 2021 se objevil na všech variantách mince emitovaných v roce 2021.

Vzor 2022

V roce 2022 Asamat Baltaev navázal na předchozí ročník. Lví hlavu ověnčenou Svatováclavskou korunou tentokrát vyobrazil při pohledu zepředu. Orlici zůstala vyhrazena druhá strana mince.

Protože v roce 2022 uplynulo 5 let od vydání prvního Českého lva České mincovny, vznikla ještě jubilejní varianta vzoru 2022. Základní motiv zůstal zachován, ale okruží bylo upraveno a v reliéfu se objevila číslice 5.

Vzor 2022 se objevil na všech variantách mince emitovaných v roce 2022.

Vzor 2023A

V roce 2023 se Asamat Baltaev opět soustředil na lví tvář. Majestátní šelma střeží Svatováclavskou korunu, na kterou hledí shora. Křídla orlice na druhé straně mince tvoří klín, který evokuje českou vlajku.

Vzor 2023A se objevil na všech variantách mince emitovaných v roce 2023 s výjimkou exemplářů s hologramovým reverzem.

Vzor 2023B

Vedle klasických investičních mincí vznikla v roce 2023 ještě varianta s reverzní stranou tvořenou raženým hologramem. Motivem tohoto hologramu je lev, který střeží Svatováclavskou korunu. Doplňkovým motivem reverzu je orlice zpracovaná běžnou medailérskou technikou. Averzní strana pak předkládá lipovou ratolest a kompozici, která evokuje českou vlajku.

Vzor 2023B se objevil na všech exemplářích mince s hologramovým reverzem emitovaných v roce 2023.

Vzor 2024

V roce 2024 se Svatováclavská koruna vrátila zpět na hlavu lva. Šelmu doprovází orlice na štítu a trojúhelníkový klín, který evokuje českou vlajku.

Vzor 2024 se objeví na všech variantách mince emitovaných v roce 2024.

Autoři

Asamat Baltaev, DiS. (*1991): Všestranný výtvarný talent učinil z Asamata Baltaeva jednoho z nejvýraznějších představitelů mladé generace medailérů a rytců. Jeho dílo vyniká mimořádnými detaily a výškou reliéfu.

Jaroslav Bejvl (*1941, †2016): Světoznámý sklářský designér Jaroslav Bejvl byl také předním medailérem. O jeho výpravném uměleckém stylu lze bez nadsázky říct, že navázal na tradici výtvarného génia Mikoláše Alše.

Česká mincovna
Loading...