Vzor 2017

První investiční mince České mincovny představily netradičně realisticky zpracovaného českého lva, který vleže střeží další atributy naší státnosti – svatováclavskou orlici, která je vyvedena na štítu, a Svatováclavskou korunu. Vlastenecký výtvarný návrh mince vytvořil Jaroslav Bejvl, který však v roce 2016 – ve věku 75 let – zemřel a své poslední dílo nestihl dokončit. Osiřelé mince se proto ujal Asamat Baltaev, který původní kresebnou předlohu, jež vycházela z historické ilustrace Věnceslava Černého, převedl do reliéfní podoby.

Vzor 2017 se objevil na všech variantách mince emitovaných v roce 2017. Dále se objevil na vybraných mincích emitovaných v letech 2018 (Ag – 1 oz, 10 oz, 1 kg; Au – 1/25 oz, 1 oz, 5 oz, 10 oz, 1 kg) a 2019 (Ag – 1 oz; Au – 1/2 g, 1/25 oz, 1/4 oz, 1 oz).


 

Vzor 2018

V roce 2018 se poprvé objevili Čeští lvi vyražení v kvalitě „reverse proof“. Plocha těchto mincí je matná a vystupující reliéf se vyznačuje zrcadlovým leskem. Asamat Baltaev při této příležitosti lehce zasáhl do původní výtvarné kompozice – opis umístil do mezikruží a přidal lipové ratolesti.

Vzor 2018 se objevil na vybraných variantách mince emitovaných v letech 2018 (Ag – 1 oz; Au – 1 oz) a 2019 (Ag – 1 oz; Au – 1 oz).

 

Vzor 2019

V roce 2019 dostaly všechny mince s hmotností převyšující jednu trojskou unci obměněný kabátek. Asamat Baltaev vyšel z původního výtvarného návrhu, ale opis umístil do mezikruží, přidal lipové ratolesti a ležícího lva vyobrazil v odlišné póze.

Vzor 2019 se objevil na vybraných variantách mince emitovaných v roce 2019 (Ag – 2 oz, 5 oz, 10 oz, 1 kg; Au – 5 oz, 10 oz, 1 kg).

 

Vzor 2020

V roce 2020 došlo k první velké změně designu, která se dotkla všech variant investiční mince. Asamat Baltaev vytvořil svou vlastní kompozici, ale původní myšlenka zůstala zachována. Reliéf předkládá realisticky ztvárněného českého lva – tentokrát stojícího, se Svatováclavskou korunou na hlavě – a orlici na štítu, která je nově syntézou svatováclavského, moravského a slezského dravce. V roce 2020 se zároveň objevili první Čeští lvi vyražení v kvalitě „proof“ se zrcadlově lesklou mincovní plochou. Další novinkou se pak staly stříbrné kilogramové mince posázené drahými kameny. Nelze opomenout ani první České lvy opatřené inovativním bezpečnostním hologramem Czech Security Check.

Vzor 2020 se objevil na všech variantách mince emitovaných v roce 2020.


 

Vzor 2021

V roce 2021 se reliéf mincí markantně změnil. Namísto celé šelmy se Asamat Baltaev zaměřil na detailní zpracování lví hlavy z profilu, na které spočívá Svatováclavská koruna. Orlice na štítu se nově přesunula na druhou stranu mince. S tímto vzorem byly vůbec poprvé raženy zlaté mince o hmotnosti deseti kilogramů, jež se zapsaly do knihy rekordů. V roce 2021 se zároveň objevily první dřevěné hodinky, do kterých byla zasazena zlatá mince Český lev o hmotnosti 1/25 trojské unce.

Vzor 2021 se objevil na všech variantách mince emitovaných v roce 2021.

 

 

Vzor 2022

V roce 2022 Asamat Baltaev navázal na předchozí ročník. Lví hlavu ověnčenou Svatováclavskou korunou tentokrát vyobrazil při pohledu zepředu. Orlici zůstala vyhrazena druhá strana mince. Speciální varianta vzoru 2022 pak vedle lví tváře předkládá ještě číslici 5, která připomíná, že od vydání prvních Českých lvů uplynulo 5 let.

Vzor 2022 se objevil na všech variantách mince emitovaných v roce 2022.

 

Autoři

Asamat Baltaev, DiS. (*1991): Všestranný výtvarný talent učinil z Asamata Baltaeva jednoho z nejvýraznějších představitelů mladé generace medailérů a rytců. Jeho dílo vyniká mimořádnými detaily a výškou reliéfu.

Jaroslav Bejvl (*1941, †2016): Světoznámý sklářský designér Jaroslav Bejvl byl také předním medailérem. O jeho výpravném uměleckém stylu lze bez nadsázky říct, že navázal na tradici výtvarného génia Mikoláše Alše.

 

Ražený hologram

Ve středověku, kdy se všechny mince vyráběly z drahých kovů, se mincmistři obávali padělatelů, kteří napodobovali jejich dílo, aby se obohatili. Postihy za penězokazectví byly tehdy vskutku přísné a většina dopadených zločinců přišla o život. Přestože je vysoce nepravděpodobné, že by se někdo pokusil o padělání současných mincí, opatrnosti není nikdy nazbyt, a proto v České mincovně přicházíme s inovativními řešeními.

Nejnovější bezpečnostní řešení České mincovny, které najdete na vybraných variantách investiční mince Český lev, představuje ochranný prvek pojmenovaný anglickou slovní hříčkou CZECH SECURITY CHECK [ček sekjurity ček] – volně přeloženo ČESKÝ BEZPEČNOSTNÍ PRVEK. Jedná se o ražený hologram ve tvaru štítu umístěný v dolní části reverzní strany mince, který je tvořen mikroskopickými reliéfy s detailem začínajícím v řádu několika nanometrů – tj. miliardtin metru. Tento hologram je prvkem nejen ochranným, ale také okrasným. Stejně jako mince samotná je věnovaný vyobrazení českého lva z dílny Asamata Baltaeva. K tomu, abyste ochranný prvek CZECH SECURITY CHECK spatřili, nepotřebujete žádné specializované zařízení – je viditelný pouhým okem. Dále ho pak můžete prozkoumat jednoduchými, běžně dostupnými pomůckami – lupou a ostrým bodovým světlem, které vám poskytne například rozsvícený blesk mobilního telefonu. Po nasvícení pod určitým úhlem se ve štítu objeví skrytý „pohyblivý“ obrazec.

Zatímco pozorování holografického ochranného prvku je velmi snadné, jeho výroba je mimořádně obtížná, a tak ho nelze spolehlivě napodobit. Samotný hologram je dílem vysoce specializované české společnosti IQ Structures, která se v oblasti holografických technologií řadí mezi světovou špičku. Mimořádně technologicky náročné je i vyražení hologramu do drahého kovu tak, aby byly zachovány všechny jeho speciální efekty – kinetické či barevné. To je úkolem České mincovny.

Česká mincovna
Loading...