20 let v Evropské unii

17.04.2024

Mincovňa Kremnica a Česká mincovňa predstavili 9. apríla na slávnostnom evente v Bratislave pri príležitosti 20. výročia spoločného vstupu Slovenskej republiky a Českej republiky do EÚ novú sériu obehových mincí v oboch menách

Európske hodnoty a unikátnosť mincí

„Hlavným významom tejto unikátnej emisie mincí je pripomenúť širokej verejnosti významnú udalosť vstupu do Európskej únie, ktorá si ctí hodnoty, ako sú ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské práva. Myslíme si, že aj v dnešnej dobe je dôležité stavať na týchto hodnotách, podporovať ich a pracovať na ich udržaní. Práve razba mincí má byť prejavom stálosti týchto hodnôt, rovnako, ako je trvácnosť kovov, z ktorých sú aj ďalšie mince vyrobené,” skonštatovala pri tejto príležitosti Ľudmila Fülöpová, manažérka pobočky Českej mincovne na Slovensku. Hodnoty EÚ, ako aj myšlienku spolupráce a vzájomnej podpory pripomenuli na evente aj ďalší významní hostia – zástupcovia Slovenskej národnej banky, Českej národnej banky, veľvyslanci krajín a ďalší predstavitelia zo širšieho politického a finančného spektra. Vo svojich príhovoroch zdôraznili nielen potrebu dodržiavať spomínané hodnoty, na ktorých si EÚ zakladá, ale ich aj po 20 rokoch od nášho vstupu do EÚ ďalej rozvíjať a podporovať.

„Do Evropské unie jsme před dvaceti lety vstupovali spolu se Slovenskem a osmi dalšími státy z převážně postkomunistických zemí. Zatímco Slováci se se závazkem přijmout euro už vyrovnali, my stále platíme korunami a vstup do eurozóny jenom vyhlížíme. O to zajímavější je z numismatického hlediska pamětní sada oběžných mincí vydaná k tomuto výročí. Není to poprvé, co jsme se do podobného projektu pustili spolu se Slováky. Společné sady oběživa z let 2007 a 2018 se nejen mezi českými a slovenskými sběrateli setkaly s velkým úspěchem. Zájemci je obratem rozebrali. I tentokrát jsou národní měny s ročníkem 2024 ve společném balení doplněny tematickými pamětními žetony. Ten český je z dílny výtvarnice Kristýny Šánové a slovenský žeton navrhl medailér Branislav Ronai,“ povedal Michal Voborník, generálny riaditeľ Českej mincovne.

Podpora vzdelávania verejnosti

Česká mincovňa sa okrem tohto výnimočného eventu rozhodla pripraviť kontinuálnu stratégiu budovania vzťahov a edukovania aj mladej generácie v oblasti finančnej gramotnosti, významu peňazí a investovania do tradičných hodnôt, a to v spolupráci s partnermi Librum Foundation o.z. a SCHREIBER group, s.r.o. Práve vďaka nim sa chce priblížiť širokej verejnosti, ale aj firemnému prostrediu, a obohatiť tak benefitnú štruktúru zamestnancov mnohých firiem.

„Mince sú už stáročia považované za hodnotný a funkčný nástroj výmeny hodnôt, tovarov a služieb a navyše sú dnes aj cenným investičným a zberateľským nástrojom. Drahé kovy, z ktorých sú razené, majú stabilne stúpajúcu hodnotu, a preto sú dobrým nástrojom aj pre výnimočné odmeňovanie zamestnancov vo firmách, na výročia a pri špeciálnych príležitostiach. Sme radi, že môžeme priniesť takúto hodnotu už dnes do každej firmy a každému jednotlivcovi,“ uviedla Ľudmila Fülöpová.

V rámci spolupráce s občianskym združením Librum Foundation by sa tak mali rozbehnúť aj edukačné prednášky na školách, ale tiež v teréne pre marginalizované skupiny obyvateľstva s cieľom podporiť zvyšovanie potrebnej finančnej gramotnosti. „Medzi hodnoty našej nadácie Librum Foundation patrí – rovnako ako medzi hodnoty EÚ – ľudskosť, vzájomná podpora a spoločné napredovanie, a práve preto sme prepojili a podporili naše pôsobenie aj s Českou mincovňou na tomto výnimočnom a celospoločensky prospešnom projekte,” podotkol prezident nadácie Librum Foundation PaedDr. Oliver Poór dipl. f.

 

Slovenský tím Českej mincovne

Česká mincovna
Loading...