Doba Jiřího z Poděbrad

Jiří z Poděbrad byl jediný český král, který pocházel z domácí šlechty a byl zvolen jednak katolíky, ale i kališníky. To vzbuzovalo napětí během jeho vlády a hlavně katolická část to nesla velmi nelibě v čele s papežem.Jiří z Poděbrad prosazoval revoluční myšlenku vytvoření všeobecné mírové unie, ale tato doba takovému uskupení evropských státu ještě nenahrávala. Přesto se Jiří z Poděbrad zapsal do našich ději nesmazatelným písmem a jeho život si můžeme připomenout na série zlatých mincí.

0 Kč
45 000 Kč

Sada čtyř zlatých mincí Doba Jiřího z Poděbrad proof

Doba Jiřího z Poděbrad

Datum emise:
květen 2018
Stav skladu:
Vyprodáno
Emisní náklad:
100 ks
Číslo:
75400-611

44 950 Kč

Osvobozeno od DPH