Záruka a reklamace

26. 4. 2012

Na prodávané zboží je poskytována zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou u zboží v záruční době 24 měsíců pro konečné spotřebitele. Pro podnikatele je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou u zboží v záruční době 6 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou nebo skladováním výrobku (viz.“Jak pečovat o mince a medaile z drahých kovů“).

Na dárky a produkty poskytnuté zdarma nelze uplatnit nárok na reklamaci.

 

Česká mincovna
Loading...