Zlatá investiční mince Kníže Svatopluk SK stand

Zlatá investiční mince Kníže Svatopluk SK stand

Stav skladu
Skladem
Datum emise
duben 2021
Emisní náklad
50 ks
Cena
762 712 Kč
osvobozeno od DPH

Produkt je možné zakoupit také přímo v prodejnách České mincovny

Popis produktu

Kníže Svatopluk byl největším vládcem Velké Moravy, a proto mu vzdává hold velká zlatá mince České mincovny. Hmotnost ražby, která byla vydána pro slovenské sběratele a investory, je inspirována historickým stodukátem.

Svatoplukovi I. se klaněli lidé z oblastí dnešních Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Lužického Srbska, Polska, Ukrajiny a Maďarska.
Pro to, aby získal vládu nad tímto ohromným územím, byl ochotný udělat cokoli. Zpočátku byl spoluvladařem svého strýce Rostislava a panoval v Nitransku, ale to bylo ambicióznímu muži málo. Roku 870 se proto odtrhl od Velké Moravy a spolčil se s jejími nepřáteli – Východofranskou říší. Rostislav ho chtěl ztrestat, ale Svatopluk ho lstí zajal a vydal Frankům, kteří knížete oslepili a uvrhli do vězení, kde zemřel. Svatopluk se pak stal jeho nástupcem na velkomoravském trůnu a slíbil Frankům poslušnost, jenže franský král, který se nechtěl dělit o moc, ho zradil a uvěznil. Tehdy na Moravě vypuklo povstání a do čela armády, která ho měla potlačit, postavili Frankové právě Svatopluka, protože byl znalý země a jejích opevnění. Jakmile se ale Svatopluk vrátil domů, přešel na stranu Moravanů a v jejich čele franské vojsko rozdrtil. Velkomoravské říši vládl následujících 23 let – napravil vztahy s Franky, získal přízeň papeže a podmaňoval si okolní národy. Svatoplukovi synové, kteří se chopili moci po smrti svého otce roku 894, na úspěchy svého otce bohužel nenavázali. Již roku 907 byla Velká Morava vyvrácena…

Reverzní strana mince, která je dílem slovenského medailéra Mgr. Art. Petera Valacha, předkládá knížete Svatopluka na vznešeném oři. V ruce třímá štít, na kterém je vyveden dvojramennný kříž – nejprve symbol Byzance, poté Nitranska, Velké Moravy a nakonec Slovenska. Kompozici reverzu dotváří vyobrazení olověného přívěsku s ukřižovaným Kristem, který byl objeven teprve nedávno ve slovenské obci Dojč a který je dokladem křesťanské víry dávných Slovanů. Závěrečným dílkem skládanky je letící sokol odkazující na starou pověst. Podle ní chtěl Rostislav, který se dozvěděl o Svatoplukově zradě, otrávit svého synovce při slavnostní hostině. Svatopluk se však vytratil pod záminkou, že předvede cvičeného dravce. Rostislav, který ho pronásledoval, pak padl do jeho léčky… Pověst o sokolovi připomíná i averzní strana mince, které vévodí motiv převzatý z historické plakety s plastikou sokolníka. Ta byla nalezena ve Starém Městě u Uherského Hradiště a pochází z doby Svatoplukovy vlády. Protože mince České mincovny vycházejí v licenci zahraničního emitenta, kterým je ostrov Niue, averzní strana nese ještě jeho nezbytné atributy – nominální hodnotu 500 DOLLARS (NZD), jméno a portrét královny Alžběty II. a rok vydání 2021.

Limitovaný náklad mince čítá pouhých 50 kusů.

Specifikace

Číslo
75997-610
Emitent
Niue
Nominální hodnota
500 NZD
Autor averzu
Mgr. art. Peter Valach
Autor reverzu
Mgr. art. Peter Valach
Číslovaná emise
Ne
Certifikát
Ano
Materiál
Zlato
Ryzost
999,9 / 1000
Váha
348,5 g
Průměr
65 mm
Balení
Dřevěná etue tmavé dřevo
Balení kapsle
Ano
Česká mincovna
Loading...