Lidice a Ležáky

Jaroslav Bejvl

13. 4. 1941 narozen v Janovicích nad Úhlavou
1956 – 1960 studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze (L. Havlas, V. Fixl, V. Markup)
1962 – začal pracovat jako designer společnosti Lustry n.p. v Kamenickém Šenově
od 1992 vedoucí vývoje
od 1997 senior designer Preciosa LUSTRY, a.s. Kamenický Šenov

Jaroslav Bejvl je představitelem klasické české medailérské školy. Věhlasu dosáhl v tuzemsku i v zahraničí. Žije a tvoří na severu Čech v malebném kraji podhůří Lužických hor. Vystudoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde absolvoval obor tvarování uměleckých předmětů. Po studiích nastoupil v tehdejším národním podniku Lustry v Kamenickém Šenově, kde působí dodnes. Jeho dlouhodobé zkušenosti, cit pro práci se sklem a rozvinuté výtvarné cítění oceňují zákazníci po celém světě. Svítidla Jaroslava Bejvla najdete v mnoha významných budovách – namátkou můžeme zmínit Hotel Hoffmeister a Tylovo divadlo v Praze, operu v Teheránu, Carský palác v Moskvě, hotel Ritz Carlton v Singapuru a v Hong Kongu, královskou rezidenci v Rijádu nebo Velkou mešitu v Abu Dhabi.

Jako medailér se Jaroslav Bejvl snažil prosadit v době, kdy již získal věhlas v oboru tvorby svítidel. To však pro něj bylo ze začátku paradoxně spíše handicapem. Zkušenosti získané při práci s profesorem Havlasem, výtvarný talent a víra ve vlastní schopnosti jej však i v oboru medailérství vynesly poměrně brzy na výsluní. Po dílčích úspěších získal v roce 1985 zakázku na realizaci stříbrné pamětní mince 500 Kčs ke 100. výročí narození Josefa Lady. Jím vytvořený návrh zaujal především netradičním vyobrazením dětí hrajících si v poetické krajině Ladových Hrusic. Jednalo se totiž o vůbec první pamětní minci k výročí osobnosti u nás, kterou nezdobil její portrét. Z dalších pamětních mincí nelze nezmínit minci k miléniu břevnovského kláštera (1992) nebo 100. výročí narození Ondřeje Sekory (1992). Dílo Jaroslava Bejvla se objevilo dokonce i na oběžných mincích – konkrétně na 20 haléřové minci z roku 1993. V posledních letech navrhl Jaroslav Bejvl 21 stříbrných pamětních mincí oceněných Českou národní bankou. K realizaci byly vybrány tři – Karel Jaromír Erben, Založení Sokola a Petr Vok z Rožmberka (návrhy 2010, realizace 2011).

Pro Českou mincovnu Jaroslav Bejvl pravidelně navrhuje medaile do Emisního plánu. První prací, kterou mincovna vybrala k realizaci, byla medaile Prezidenta osvoboditele Tomáše G. Masaryka k 80. výročí vzniku ČSR. Následovaly medaile věnované Eduardovi Benešovi, bronzová replika Zlaté buly českého krále Přemysla Otakara I. nebo z nedávných ražeb sada Poslední Rožmberkové ve zlatě a Šlechtický rod Vartenberků.
Ani tímto však výčet aktivit Jaroslava Bejvla nekončí. Realizace se dočkaly i tři jím navržené portrétní pamětní desky. Autorem nejvíce ceněná je ta, věnovaná prvnímu československému prezidentovi Tomáši G. Masarykovi, která od roku 2007 zdobí Základní školu v Klatovech.

Jak jste se dostal k práci na mincích a medailích?
Zcela náhodně. V roce 1981 jsem se dočetl v denním tisku, že Státní banka Československá vypisuje návrh pamětní mince k výročí Jana Nerudy. Soutěž jsem obeslal a návrh byl ohodnocen odměnou. Tím začala moje medailérské kariéra.

Pamatujete si na svojí první realizaci pro Českou mincovnu?
V roce 1998 jsem byl Českou mincovnou vyzván k užší soutěži na návrh pamětní medaile k 80. výročí ČSR. V soutěži jsem uspěl a získal realizaci této medaile s portrétem T. G. Masaryka. Tím začala moje spolupráce s Českou mincovnou.

Dokázal byste vůbec spočítat, kolik jste již za svou kariéru udělali návrhů?
Za 30 let medailérské tvorby jsem udělal na 360 sádrových návrhů a 3 portrétní pamětní desky. Mým hlavním povoláním je už 50 let design svítidel a světelných projektů ve firmě Preciosa Lustry v Kamenickém Šenově.
Která zakázka od České mincovny Vás potěšila nejvíce, na kterou nejraději vzpomínáte?
Těžko říci. Na každé dělám rád. Každá zakázka potěší, ale rád vzpomínám na tu první z roku 1998, která mi udělala velkou radost.

Jaká tématika je Vám nejbližší?
Rád zpracovávám historická témata, ale nebráním se i současným námětům. Dále jsou to portréty, veduty měst, náměty z výtvarného umění, apod.

Jak hledáte inspiraci pro svoji tvorbu, kde nejraději tvoříte?
V encyklopediích, literatuře, využívám i své vlastní dokumentace z časopisů a z tisku, někdy i internet.

Máte nějaký tajný sen, něco, čeho byste chtěl dosáhnout a co byste označil za vrchol v kariéře medailéra?
Jako medailérovi se mě vlastní už sen splnil, protože ne každému se podaří získat zakázky na vytvoření pamětní desky. Vytvořil a realizoval jsem jich už pět (tři portrétní, dvě textové). Všechny jsou v mém rodném kraji na jihozápadě Čech. Tyto realizace považuji za jeden z významných mezníků mé medailérské tvorby.